ആന്റപ്പന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ .. ഭാഗം -5

പെണ്ണുങ്ങൾ – വീണ്ടും ഗിറ്റാര്‍ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇത്തവണ അല്പംകൂടി ഉയർത്തി കൃത്യമായി മുലകൾക്ക് മുൻപില്‍ കൊണ്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് തള്ളവിരല്‍ അറിയാത്ത ഭാവേനെ അവളുടെ തുടിച്ചു […] Read More… from ആന്റപ്പന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ .. ഭാഗം -5

ആന്റപ്പന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ .. ഭാഗം -4

പെണ്ണുങ്ങൾ – എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് രേഷ്മേ വിശേഷങ്ങള്‍ ഇപ്പൊ കാണാനെ ഇല്ലല്ലോ?നമ്മള്‍ ഇവിടൊക്കെത്തന്നെ ഉണ്ടേ, ചേട്ടായിയല്ലെ എപ്പളും കറക്കോം ബിസിനസുമൊക്കെയായി തിരക്കില്‍. രേഷ്മ തിരിച്ചടിച്ചു. കൊറേ നാളായി […] Read More… from ആന്റപ്പന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ .. ഭാഗം -4

ആന്റപ്പന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ .. ഭാഗം -3

പെണ്ണുങ്ങൾ – ആന്റപ്പൻ അവളുടെ മാറില്‍ കിടന്നുകൊണ്ട് കഴുത്തില്‍ നാക്കിട്ടുരസി അവളെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തി . അവന്റെ സാധനം തളർന്നു. അത് മദജലത്തോടൊപ്പം സീനയുടെ വയറില്‍ ഒട്ടിക്കിടന്നു.സീന മെല്ലെ […] Read More… from ആന്റപ്പന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ .. ഭാഗം -3

ആന്റപ്പന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ .. ഭാഗം -2

പെണ്ണുങ്ങൾ – ആന്റപ്പൻ അവന്റെ താവളത്തിന് മുൻപിൽ ബൈക്ക് നിർത്തി , (കുടുംബ വീട് ഇപ്പൊ ആളില്ലാതെ കിടക്കുന്നതിനാല്‍ ആന്റപ്പൻ അവന്റെ താവളമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്.)വീടിനുള്ളില്‍ കേറിയതോടെ സീന […] Read More… from ആന്റപ്പന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ .. ഭാഗം -2

ആന്റപ്പന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ .. ഭാഗം -1

പെണ്ണുങ്ങൾ – അവളുടെ കഴുത്തിലൂടെ കൈയിട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഷാൾ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ബ്ലൗസിന് പുറത്തായി മുലയിൽ ചപ്പു കയാണവൻ. ഒപ്പം അവന്റെ മറ്റേ കൈ അവളുടെ പാവാടയ്ക്ക് […] Read More… from ആന്റപ്പന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ .. ഭാഗം -1