മായാ ഓർമ്മകൾ – ഭാഗം 01

ഓർമ്മകൾ – ഞാൻ മായ. കൊല്ലം ആണ് സ്വദേശം. 26 വയസ്സ് പ്രായം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 വർഷം ആയി. ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ്. രണ്ടു കുട്ടികൾ. കൂടുതൽ […] Read More… from മായാ ഓർമ്മകൾ – ഭാഗം 01

ഇവൾ എന്റെ മാത്രം സ്വന്തം

ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം. എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു രാജി.ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. ഒരു പാവം കുട്ടിയായിരുന്നു രാജി. നല്ല […] Read More… from ഇവൾ എന്റെ മാത്രം സ്വന്തം

ഫസ്റ്റ് ലൗ

“ആദ്യ പ്രണയം ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരോർമ്മയാണ്. ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രണയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആണുംപെണ്ണുമുണ്ടാകില്ല. പരസ്പരം അറിയാതെ വൺവേ പ്രണയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം.. എനിവേ.. പ്രണയമെന്ന വികാരം എല്ലാവർക്കും ഏത് വിധത്തിലായാലും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും… […] Read More… from ഫസ്റ്റ് ലൗ