എന്റെ കാമമോഹിത ദിനരാത്രങ്ങൾ !!ഭാഗം – 2
ഈ കഥ ഒരു എന്റെ കാമമോഹിത ദിനരാത്രങ്ങൾ !! സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 5 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്റെ കാമമോഹിത ദിനരാത്രങ്ങൾ !!

കാമംമൂത്രം ഒഴിക്കണം.

ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു.

അവളിൽ ഒരു കള്ളച്ചിരി വിടരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.
ഞാൻ തിരിഞ്ഞു മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന പോസിൽ നിന്നു.
എന്നാലെനിക്ക് യഥാര്ത്ഥത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ കൊച്ചുകുട്ടന് കുറച്ച് കാറ്റ് കൊണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവനെ പിടിച്ച് വെളിയിലേക്ക് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞുനോക്കി.

എവിടെ ആ കാന്താരി, കാണാനില്ലല്ലോ. എവിടെ പോയോ എന്തോ.

ഞാൻ നേരെനിന്നു.. അപ്പോള് അതാ അവള് എന്റെ മുന്നിൽ. അവള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് നോക്കി ചുരിദാറിന്റെ പാന്റിന്റെ വള്ളി അഴിച്ചു. അത് മുട്ട് വരെ താഴ്ത്തി.

അതിന് പിറകെ അവളുടെ വെള്ള ജെട്ടിയും മുട്ട് വരെ വന്നു നിന്ന്.
അവള് അവിടെ ഇരുന്നു. അവള്ക്കും അതേ, മൂത്രം വരുന്നില്ല.

ചുമ്മാ കാറ്റ് കൊള്ളിക്കാൻ വന്നിരുന്നതായിരിക്കും.
അവള് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല. മറ്റെവിടെയോ നോക്കി ഇരുന്നു.

ഞാൻ പതുക്കെ ചുമച്ചു. അവള് നോക്കി.

“ശരിക്ക് കാണുന്നില്ല”
ഞാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു.

അവൾ ഒന്ന് വശം ചരിഞ്ഞ് ഇരുന്നു. മുട്ടിന്മേൽ പാന്റും പാന്റീസും നില്ക്കുന്ന കാരണം അവളുടെ പൂറ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അത് മനസ്സിലാക്കി അവൾ മുട്ടിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കാൽപ്പാദം വരെ ഇറക്കി പരമാവധി അവളുടെ പൂറ് കാണാൻ പാകത്തിൽ ഇരുന്നുതന്നു.

ഒന്നും അറിയാത്ത മാതിരി താഴേക്ക് നോക്കിയാണ് അവളുടെ ഇരിപ്പ്.

ഞാൻ ഒന്ന് കൂടി ഒരു കള്ളച്ചുമ ചുമച്ചു. അവള് തല ഉയർത്തി എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.

ഞാൻ കണ്ണ്കൊണ്ട് കുണ്ണയിലേക്ക് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. അവള് എന്റെ കുണ്ണയിലേക്ക് നോക്കി. ഒരു നാണം കലര്ന്ന കള്ളപ്പുഞ്ചിരി അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ വിരിഞ്ഞു.

ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു.

കൊച്ചിന് ഹനീഫ പറഞ്ഞപോലെ, കാറ്റടിച്ചു തണുത്തപ്പോൾ എന്റെ കുട്ടൻ കുറച്ച് മൂത്രം ഛർദ്ദിച്ചു.
അത് കണ്ട അവളിൽ ചിരി പൊട്ടി.

അവൾ എണിക്കാൻ നോക്കി.

“പറ്റില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കൂ. മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി”

ഞാൻ ആംഗ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു.

അവള് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു മുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോളവളുടെ പൂറിതളുകൾ വിരിയാനും ചുരുങ്ങാനും തുടങ്ങി.

One thought on “എന്റെ കാമമോഹിത ദിനരാത്രങ്ങൾ !!ഭാഗം – 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *