ഹാജിയാരെ അതിബുദ്ധിബുദ്ധി – വടക്കേ കണ്ടില്ലേ ഹാജിയാര് അതിസമ്പന്നനും വിസ്തീർണ ഭൂമിയുടെ ഉടമയും ആയിരുന്നു. പേര് സൈദുട്ടി ഹാജി വയസ്സ് 58 പക്ഷേങ്കിൽ ആളൊരു കില്ലാടി ആണ് കാരണം എട്ടു മക്കളുടെ ബാപ്പയായിരുന്നു അതിൽ 7 പെണ്ണും അവസാനത്തേത് ഒരു ആണും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം ഏയ് പെൺമക്കളെയും കെട്ടിച്ചുവിട്ടു അതിന്റെ ശേഷം ഇവൻ മാത്രമാണുള്ളത് ഏക മകൻ റിഫായി 22 വയസ് കല്യാണം ആലോജിഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും ഹാജിയർക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഹാജിയാർ ഒരു കുണ്ണ വിരുദ്ധൻ ആണ്.

അങ്ങനെ വീണ്ടും കാസിം ബ്രോക്കർ ഒരു ആലോചനയുമായി വന്നു അത് ഹാജിയാർക്ക് ഫോട്ടോ കണ്ട് പെരുത്തിഷ്ടപ്പെട്ടു ഹാജിയാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് നാളെ തന്നെ കാണാൻ പോകാം എന്ന് അങ്ങനെ രിഫായേയും കൂട്ടി കാണാൻ പോയി അങ്ങനെ പെണ്ണ് ചായയുമായി വന്നു അവളെ കണ്ടതും ഹാജിയാരുടെ ഹൃദയം മിടിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു കുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ

ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ കുട്ടി അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഉയർന്ന ചന്തിയും മുലയും സിൽക്ക് ചുരിദാറിൽ കിടന്ന് പുളയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഹാജിയാർക്ക് ഒറ്റ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ബോഗികണം മാത്രം ആയിരുന്നു.

One thought on “ഹാജിയാരെ അതിബുദ്ധി

  1. ഫെട്ടിഷ് ലൈനിൽ തുടരാമോ… കുണ്ടിക്കളികളും മറ്റും വേണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *