എന്നു മോർക്കുന്ന ആദ്യാനുഭവം

അനുഭവം – ഞാൻ ഇരുപത് വയസ്സ്കാരനാ. . എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെയുംപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും കമ്പി പുസ്തകൾ വായിക്കുകയും സെക്സ് വീഡിയോസ് കാണുകയും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ സെക്സിനോടുള്ള ആസക്തിയുമായി […] Read More… from എന്നു മോർക്കുന്ന ആദ്യാനുഭവം

ഭാര്യയെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം മാമിയെ കളിക്കാൻ

എന്റെ മാമിയുടെ പേര് ലൗലി. മാമൻ ഡ്രൈവറാണ്. അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഇല്ലായിരുന്നു.മാമിയ്ക്ക് 35 വയസ്സ് ഉണ്ട് . മാമൻ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കാൻ പോവുമായിരുന്നു. […] Read More… from ഭാര്യയെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം മാമിയെ കളിക്കാൻ

മോഹന് മറക്കാനാവാത്ത മല്ലിച്ചേച്ചി

മോഹൻ അവന്റെ സുഖകരമായ ഓർമകളിലേക്ക്.അവന്റെ ചിറ്റയുദെ ചേച്ചി സുന്ദരിയായ മല്ലിച്ചേച്ചി ,, അവരോടു എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം ആയിരുന്നു അത് സെക്സ് ആയിരുന്നില്ല … പക്ഷെ മല്ലിച്ചേച്ചിയെ […] Read More… from മോഹന് മറക്കാനാവാത്ത മല്ലിച്ചേച്ചി