റിയാസിൻറെ ഉമ്മയുടെ കളികൾ – ഗോപൻ മാഷ് 03

ഉമ്മയുടെ കളി – പെട്ടന്ന് ഗ്ലാസ് വീണപ്പോൾ ഞാനും ഞെട്ടി പോയി. മാഷിൻറെ മടിയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ഉമ്മ വേഗം ചാടി എഴുന്നേറ്റു സാരി നേരെ ഇട്ടു സോഫയിലേക്ക് […] Read More… from റിയാസിൻറെ ഉമ്മയുടെ കളികൾ – ഗോപൻ മാഷ് 03

റിയാസിൻറെ ഉമ്മയുടെ കളികൾ – ഗോപൻ മാഷ് 02

ഉമ്മയുടെ കളികൾ – പിറ്റേന്നു രാവിലെ ഉമ്മ കുറെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു. പിന്നെ ബാത്റൂമിൽ കയറി. അത് കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ഉമ്മ പുറത്തു […] Read More… from റിയാസിൻറെ ഉമ്മയുടെ കളികൾ – ഗോപൻ മാഷ് 02

റിയാസിൻറെ ഉമ്മയുടെ കളികൾ – ഗോപൻ മാഷ് 01

ഞാൻ റിയാസ്. ഇത് എൻറെ ഉമ്മയുടെ കളികൾ കുറിച്ചുള്ള കഥ ആണ്. വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി.ഇത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ […] Read More… from റിയാസിൻറെ ഉമ്മയുടെ കളികൾ – ഗോപൻ മാഷ് 01

ഉമ്മയുടെ കളികൾ – ചെരുപ്പുകുത്തി

ഞാൻ റിയാസ്. ഇത് എൻറെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള കഥ ആണ്. വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. ഇത് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ […] Read More… from ഉമ്മയുടെ കളികൾ – ചെരുപ്പുകുത്തി