ഉമ്മയുടെ കളികൾ – ചെരുപ്പുകുത്തി

ഞാൻ റിയാസ്. ഇത് എൻറെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള കഥ ആണ്. വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. ഇത് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ […] Read More… from ഉമ്മയുടെ കളികൾ – ചെരുപ്പുകുത്തി

മമ്മിയുടെ കിഴവൻ മസാജ്

ഞാൻ കണ്ണൻ.ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 22 വയസ്സ്.ഞാൻ  പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ഒരു മസാജ് സംഭവമാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്. ഞാനും എന്റെ മമ്മിയും മാത്രമടങ്ങുന്നതാണ് […] Read More… from മമ്മിയുടെ കിഴവൻ മസാജ്