ഭാര്യയുടെ ദേഷ്യം മാറ്റുന്നതെങ്ങനെ?

Bharyayude Deshyam എന്റെ ഭാര്യ നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. കുറെ നാളായി ഇവൾ ഇങ്ങനെ. കളിയ്ക്കാൻ തന്നിട്ട് കുറെ നാളായി. എനിക്കാണെങ്കിൽ അവളെ ഇപ്പൊ കളിക്കണം. പക്ഷെ അവൾ […] Read More… from ഭാര്യയുടെ ദേഷ്യം മാറ്റുന്നതെങ്ങനെ?

ഒരു നാൾ തരും – എന്റെ ഭാര്യ

എന്റെ ഭാര്യ ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരി ആണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് പറയാൻ തക്ക പണി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. കാണാൻ അൽപ്പം തരാകേടില്ലാത്തതിനാലും പെണ്ണിനെ വീഴ്ത്താൻ നാക്കിന് കഴുവുള്ളതുകൊടും […] Read More… from ഒരു നാൾ തരും – എന്റെ ഭാര്യ