ഭാര്യയുടെ ദേഷ്യം മാറ്റുന്നതെങ്ങനെ?Bharyayude Deshyam

എന്റെ ഭാര്യ നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. കുറെ നാളായി ഇവൾ ഇങ്ങനെ. കളിയ്ക്കാൻ തന്നിട്ട് കുറെ നാളായി. എനിക്കാണെങ്കിൽ അവളെ ഇപ്പൊ കളിക്കണം. പക്ഷെ അവൾ ആകെപ്പാടെ ഒരു ഒടക്ക് സ്വഭാവം.

ഒടുവിൽ എന്റെ ക്ഷമ കെട്ട് ഞാൻ അവളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. അവൾ പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ല. അവൾ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞു വഴക്കുണ്ടാക്കി. ഒടുവിൽ ഞാൻ അവളെ ബലമായി പിടിച്ചു ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു. എന്നിട്ടു അവളെ ചുവരിൽ ചേർത്ത് നിർത്തി അവളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിന്നെ കളിയ്ക്കാൻ പോകുവാ സുന്ദരിക്കുട്ടീ എന്ന്. എന്നിട്ടു അവൾക്കെന്തെങ്കിലും പറയാനാകുന്നതിനു മുൻപേ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ഉമ്മ കൂടി.

അപ്പോൾ എന്റെ പെണ്ണ് വീണ്ടും സ്വല്പം ജാഡ കാണിച്ചു. അവൾ ഒറ്റ നടത്തം. ഞാൻ വിടുവോ എന്റെ പെണ്ണിനെ. ഞാൻ അവളെ പുറകിൽ നിന്നും കെട്ടി പിടിച്ചു. എന്നിട്ടു അവളുടെ പുറം കഴുത്തിൽ ഒരു ഉമ്മ. അവൾ മൂഡിൽ ആയി വരുന്നത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും സീരിയസ് ആയി അഭിനയിക്കുകയാണ് കൊച്ചു കള്ളി.

ഞാൻ അവളുടെ നെറ്റിയും ബ്രായും പാന്റിയും അഴിച്ചു. എന്നിട്ടു അവളെ പിന്നിൽ നിന്നും ചുറ്റി പിടിച്ചു. അവളുടെ പുറം കഴുത്തിൽ ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ വിരലുകൾ അവളുടെ മുലകളെ തഴുകി. എന്നിട്ടു ഞാൻ അവളുടെ മുല ഞെട്ടിൽ ഒറ്റ ഞെക്ക്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *