ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ – ഭാഗം 03

ഇതൊരു അനുഭവ കഥ ആണ്. ഈ കമ്പികഥ വായിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് ഫോണിൽ ഒരു വാട്സാപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് കേട്ട് ഞാൻ ഫോൺ തുറന്നു […] Read More… from ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ – ഭാഗം 03

ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ – ഭാഗം 02

ഇതൊരു അനുഭവകഥ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ കമ്പികഥ വായിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഡോക്ടറുടെ മുൻപിൽ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടി […] Read More… from ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ – ഭാഗം 02

ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ – ഭാഗം 01

ഇതൊരു അനുഭവകഥ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ കമ്പികഥ വായിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഞാൻ അമൃത. അമ്മു കുട്ടി എന്നൂ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും […] Read More… from ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ – ഭാഗം 01

ഡോക്ടർ തന്ന സുഖം

എന്റെ പേര് റാണി. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം. ഹോസ്റ്റലിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി, എന്റെ വയറിന് അടിവശത്തായി ചെറിയ ഒരു വേദന. ആദ്യമൊന്നും […] Read More… from ഡോക്ടർ തന്ന സുഖം