വാച്ച്മാന്റെ പെരുംകളി

എന്റെ പേര് ജാനകി. വീട്ടമ്മയാണ്. കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വർഷം ആയി. ഭർത്താവ് ദുബായിലാണ്.. മക്കളില്ല.ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് പോകുന്നത് അഞ്ചുവർഷം മുൻപുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്. അതിന്നും […] Read More… from വാച്ച്മാന്റെ പെരുംകളി

വാച്ച്മാൻ നുമൊത്ത് ഒരു ദിവസം

എന്റെ പേര് ഗീത. വീട്ടമ്മയാണ്. കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 വർഷം ആയി. ഭർത്താവിന് ബാങ്കിൽ ആണ് ജോലി. ഒരു മകനുണ്ട്, പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് 3 […] Read More… from വാച്ച്മാൻ നുമൊത്ത് ഒരു ദിവസം

50 കാരന്റെ സുഖിപ്പിക്കൽ – വാച്ച്മാൻ

ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ആയിരുന്നു. ഭർത്താവ് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകും. മകൻ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോയാൽ 3 മണിയാകും തിരിച്ചുവരാൻ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു വാച്ച്മാൻ […] Read More… from 50 കാരന്റെ സുഖിപ്പിക്കൽ – വാച്ച്മാൻ