ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു ലോട്ടറി !

അന്ന് ഒരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സമയം ഏതാണ്ട് പത്ത് മണി . വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയതിനാല്‍ ഞാന്‍ ഒറ്റക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു . കുറെനേരം ഗൂഗിള്‍ ചാറ്റ് ചെയ്തു.ബോറഡിച്ചപ്പോൾ, […] Read More… from ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു ലോട്ടറി !