കാമവും മോഹവും Part 2

തിരിച്ച് മുറിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും മാമി.. ഓ.. അല്ല.. ചേച്ചി ആകെക്കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാക്സി അഴിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ?. ഇനി ചേട്ടന്റെ വിശ്വാസം […] Read More… from കാമവും മോഹവും Part 2

കാമവും മോഹവും Part 1

പരീക്ഷ അടുത്ത സമയമായതിനാൽ രാത്രി ഏറെനേരമിരുന്നു പഠിക്കുക പതിവായിരുന്നു, എന്തോ അന്ന് ഒന്നും പഠിക്കുവാൻ മൂട് വന്നില്ല, എപ്പോഴോ കിടന്നുറങ്ങി., പകല് കണ്ട കാഴ്ച തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. […] Read More… from കാമവും മോഹവും Part 1

മാമിയിൽ എന്റെ ആദ്യ ഭോഗം

ഞാന്‍ +2 വിന് പഠിക്കുന്ന സമയം… എന്‍റെ അമ്മയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നാണ് ഞാന്‍ പഠിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ അമ്മമ്മയും , മാമിയും , രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളും മാത്രമായിരുന്നു. […] Read More… from മാമിയിൽ എന്റെ ആദ്യ ഭോഗം