ആശാട്ടിയുമായുള്ള ആട്ടക്കലാശം – Part 1

പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് PSC ടെസ്റ്റ് എഴുതി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നും പോക്കറ്റ് മണി കിട്ടുന്നതിനാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയില്ല. അധികം വൈകാതെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള […] Read More… from ആശാട്ടിയുമായുള്ള ആട്ടക്കലാശം – Part 1

ആശാട്ടിയുമായുള്ള ആട്ടക്കലാശം – Part 2

ആശാട്ടി – അന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അത് തന്നെ ആയിരുന്നു ചിന്ത. പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജിൽ വെച്ച് സഹപാഠിയായ രമ കുണ്ണ ഊമ്പിയതല്ലാതെ അതിന് മുന്നേയോ പിന്നേയോ ഒരു […] Read More… from ആശാട്ടിയുമായുള്ള ആട്ടക്കലാശം – Part 2

ആശാട്ടിയുമായുള്ള ആട്ടക്കലാശം – Part 3

ആശാട്ടി – ചേച്ചി എന്നെയൊന്നു നോക്കി… ഞാൻ കൈ വലിക്കാതെ തന്നെ അവരോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിന്ന് കൊണ്ട് വലത്തേ മുലയിൽ അമർത്താൻ തുടങ്ങി.. കുറെ നാളായി […] Read More… from ആശാട്ടിയുമായുള്ള ആട്ടക്കലാശം – Part 3