അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ – ഭാഗം – 3
ഈ കഥ ഒരു അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 5 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ

എക്സ്ചേഞ്ച് – അവളുമിപ്പോ നല്ല ഉഷാറിലാണ്.. എന്നെ പോലെ അവളും ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും.
ഇന്നലെ രാത്രി അവളെന്നോട് ചോദിച്ചു..

വീട്ടിലെ മൂത്തയാൾ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുകയും എന്നാൽ മറ്റു സഹോദരന്മാരെക്കൂടി മൂത്തയാളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആചാരം രഹസ്യമായി ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു കണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന്..

ചിലരൊക്കെ പരസ്യമായിത്തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിയമം അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു..

പരസ്പരം സമ്മതമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് നിയമം എന്നാണവൾ ചോദിച്ചത്.

അവളിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരുന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു അവളുടെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ!

കുട്ടികളെ ഉറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അമ്മയും അർച്ചനേം.

അവർ കുട്ടികളേം കൊണ്ട് മുറിയിലും ഞാനും അച്ഛനും വാതുക്കലും ഇരുന്നു.

സകല ക്ഷമയും നശിച്ചായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഇരുപ്പ്.

രാത്രി 10 മണിക്ക് പൂജ തുടങ്ങണം. അർദ്ധരാത്രിയാണ് ശാന്തി മുഹൂർതം.. ആ സമയത്ത് ലിംഗവും യോനിയും സംയോജിച്ചിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞ് തന്നിരുന്നു.

ആദ്യം നാലു പേരും ഒരുമിച്ച് അച്ഛന്റെ മുറിയിലാണ് പൂജ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് രണ്ടു മുറിയിലുമായിട്ടാണ് യോനീ പുജയും ലിംഗ പൂജയും.

നിലവിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് സംഭോഗം നടത്തുന്നത് എന്നതിനാൽ ഫാൻ ഇടാൻ പറ്റില്ല.
ഭാഗ്യത്തിന് നല്ല തണ്ടുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ്.

ഞാനു അച്ഛനും സ്വന്തം ഭാര്യമാരെപ്പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങി.

അമ്മ കിടക്കയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു.

അർച്ചനയെക്കുറിച്ച് ഞാനും പറഞ്ഞു.

കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അമ്മ വന്ന്
കുട്ടികൾ ഉറങ്ങി എന്ന വിവരം പറഞ്ഞു..

വിവരം കേട്ടപ്പോൾത്തന്നെ അച്ഛനും ഞാനും എഴുന്നേറ്റു.

അച്ഛന്റെ മുറിയിലെ പൂജകഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ മാറ്റാം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *