അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ – ഭാഗം – 1

എക്സ്ചേഞ്ച് – നാട്ടിൻപുറത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തറവാടാണ് ഞങ്ങളുടേത്. ഞാൻ.. അശോക്. വയസ്സ് 28 ആയി. കൃഷിയാണ് കുടുംബത്തിന് പ്രധാനം.ഞാൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ്. എന്റെ അച്ഛനും ഒരു […] Read More… from അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ – ഭാഗം – 1

അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ – ഭാഗം – 2

എക്സ്ചേഞ്ച് – അമ്മക്ക് നല്ല വെളുത്ത നിറമാണ്. സാമാന്യം നല്ല പൊക്കവുമുണ്ട്. അധിക വണ്ണം ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ മുലയും ചന്തിയും നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് അമ്മയുടെ സൗന്ദര്യം […] Read More… from അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ – ഭാഗം – 2

അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ – ഭാഗം – 3

എക്സ്ചേഞ്ച് – അവളുമിപ്പോ നല്ല ഉഷാറിലാണ്.. എന്നെ പോലെ അവളും ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും.ഇന്നലെ രാത്രി അവളെന്നോട് ചോദിച്ചു.. വീട്ടിലെ മൂത്തയാൾ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുകയും എന്നാൽ […] Read More… from അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ – ഭാഗം – 3

അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ – ഭാഗം – 4

എക്സ്ചേഞ്ച് – അതിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് അച്ഛൻ അർച്ചനയെ പിടിച്ച് കട്ടിലിൽ വട്ടം കിടത്തി. പൂറ് കട്ടിലിന്റെ അറ്റത്ത് വരും വിധത്തിലാണ് കിടത്തിയത്.കാലുകൾ രണ്ടും പാദങ്ങൾ ബെഡ്ഡിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് […] Read More… from അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ – ഭാഗം – 4

അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ – ഭാഗം – 5

എക്സ്ചേഞ്ച് – അമ്മയും ഞാനും പണ്ണുമ്പോൾ കിട്ടിയ സുഖം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരനുഭവമായിരുന്നു. അന്ന് വരെ കിട്ടാത്ത അനുഭവം. അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ നാലു പേരും […] Read More… from അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ – ഭാഗം – 5