സ്വപ്ന – സെയിൽസ് ഗേൾ

എന്റെ പേര് സ്വപ്ന. ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ സെയിൽസ് ഗേൾ ആയി ജോലി നോക്കുകയാണ്. 23 വയസ്സുണ്ട്. ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചതാണ്, പക്ഷെ വേറെ ജോലി ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് […] Read More… from സ്വപ്ന – സെയിൽസ് ഗേൾ