ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 09

Chellappan Maashinte Kaama Padanam 09 ഈ കളി നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ ഓമന ടീച്ചർക്കും സരസുവിനും അതിൻറെ ത്രില്ല് അറിയാമായിരുന്നു. അവരിരുവരും അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ […] Read More… from ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 09

ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 07

Chellappan Maashinte Kaama Padanam 07 (നമുക്ക് വീണ്ടും സ്‌കൂളിലെ സെക്സ് എജ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. ചെല്ലപ്പൻ മാഷ് ഇങ്ങിനെയൊരു ക്ലാസ്സ് കുട്ടികൾക്കായി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് […] Read More… from ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 07

ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 06

Chellappan Maashinte Kaama Padanam 06 ഫെയിസ് ബുക്കിലൂടെ ടീച്ചറും മാഷും പരസ്പരം ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ജൂനിയർ സീനിയർ ബന്ധങ്ങളും അകൽച്ചകളും എല്ലാം മറന്നു ചാറ്റിങ് നടത്തുവാൻ […] Read More… from ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 06

ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 05

Chellappan Maashinte Kaama Padanam 05 സ്‌കൂളിലെ ടീച്ചർമാരോട് മാഷിന് വല്ലാത്ത കാമമാണ്. എങ്ങിനെയെങ്കിലും അവരെ ഒപ്പിക്കണമെന്ന മോഹവുമായി മാഷ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായിയെങ്കിലും ഇതേ വരെ […] Read More… from ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 05

ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 04

Chellappan Maashinte Kaama Padanam 04 രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി തൽക്കാലത്തേക്ക് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു. സരസു കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് പോയി. ചെല്ലപ്പൻ സാറ് […] Read More… from ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 04

ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 03

Chellappan Maashinte Kaama Padanam 03 രാത്രിയിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ വച്ചുള്ള ക്ലാസ്സായതു കൊണ്ട് മാഷ് തനി നാടൻ വേഷവിധാനത്തിലായിരുന്നു. ഒരു ടീഷർട്ടും കൈലിയുമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. ഓമന ടീച്ചറും […] Read More… from ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 03

ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 01

കാമപഠനം – ഒരു ട്രൈബൽ ഏരിയയിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളിൽ അവിടെയുള്ള മാഷും രണ്ടു ടീച്ചർമാരും കൂടി കുട്ടികൾക്ക് സെക്സ് ഏജ്‌ജുക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻറെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് താഴെ കാണുന്നത്. […] Read More… from ചെല്ലപ്പൻ മാഷിൻറെ കാമപഠനം – ഭാഗം 01