മകളെ കളിക്കാരിയാക്കിയ അമ്മ – Part 2

കളിക്കാരി അമ്മ – സിസിലിയെ ജോസിനെക്കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കണമെന്ന്. എന്തായാലും ഇന്ന് ജോസു വരും. ആ വിവരം സിസിലിയോടും പറയണം. ആദ്യമവൾ അമ്മയുടെ കളി കണ്ട് പഠിക്കട്ടെ… പറ്റിയാ […] Read More… from മകളെ കളിക്കാരിയാക്കിയ അമ്മ – Part 2

മകളെ കളിക്കാരിയാക്കിയ അമ്മ – Part 1

കളിക്കാരി അമ്മ – മറിയക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത്. രണ്ടു പെണ്ണും ഒരാണും. മൂത്തവൾ ഷീബക്ക് അടുത്തുള്ള നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണ് ജോലി, നടുവത്തവൾ ഷീജ പത്തിൽ തോറ്റു നിൽക്കുന്നു. […] Read More… from മകളെ കളിക്കാരിയാക്കിയ അമ്മ – Part 1