ഗായത്രിയുടെ കൂടെ. ഭാഗം 03

അവിടെ നിന്നും ഞാൻ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ എത്തി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു. അവൾക്കു മതി ആയില്ല ഇനിയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ്. എന്നോട് […] Read More… from ഗായത്രിയുടെ കൂടെ. ഭാഗം 03

ഗായത്രിയുടെ കൂടെ… ഭാഗം 02

അന്ന് രാത്രി ആയപ്പോ അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു. സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ അവൾ എന്നോട് ഇപ്പോ വീട്ടിലേക്കു വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആദ്യം ഞാൻ ഞെട്ടി പോയെങ്കിലും […] Read More… from ഗായത്രിയുടെ കൂടെ… ഭാഗം 02

ഗായത്രിയുടെ കൂടെ… ഭാഗം 01

എന്റെ പേര് സനിൽ. വീട് മലപ്പുറത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ. പ്രായം 24. വെളുത്തു മെലിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പയ്യൻ. ഈ കഥ ഗായത്രിയെ കുറിച്ച് […] Read More… from ഗായത്രിയുടെ കൂടെ… ഭാഗം 01