ഷീല ചേച്ചി – പകരത്തിനു പകരം – ഭാഗം 01

ഞാൻ ബിജു. 30 വയസ്സ് പ്രായം. ഭാര്യ ലിൻസി. വീട്ടമ്മയാണ്. കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈ കഥയിലെ നായിക […] Read More… from ഷീല ചേച്ചി – പകരത്തിനു പകരം – ഭാഗം 01