ജോസിന്‍റെ ഭാര്യയുടെ അപ്പവും വീഞ്ഞും

ഞാന്‍ കണ്ണന്‍ 29 വയസുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ അനുഭവവുമായി ആണ് ഞാന്‍ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടായ ഒരു […] Read More… from ജോസിന്‍റെ ഭാര്യയുടെ അപ്പവും വീഞ്ഞും