രമ്യം

വരുൺ എല്ലാവരേയും നോക്കി . അച്ഛൻ , അമ്മ , ചേട്ടൻ , ചേട്ടത്തി . കളിയും ചിരിയുമായി ടി.വി പ്രോഗ്രാം ആസ്വദിച്ചിരുന്നവരോട് വരുൺ പ്രയാസപ്പെട്ട് ആ […] Read More… from രമ്യം

ഇന്നത്തെ കളി

4 വർഷത്തോളമായി എനിക്കവനെ അറിയാം. ഒരു സുഹൃത്തിൻറെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിയാണ് അവനെ ആദ്യം കാണുന്നത്. ഇരുനിറമുള്ള 25 കാരൻ. നല്ല ഉയരം, രോമം നിറഞ്ഞ ശരീരം. […] Read More… from ഇന്നത്തെ കളി