ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം

എന്റെ പേര് മോഹിനി. ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഒരു […] Read More… from ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം

ബസ് യാത്രക്കിടയില്‍

എൻറെ പേര് അതുൽ. എൻറെ ശെരിയായ പേര് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല. കാരണം എന്നെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ കഥ വായിച്ച് എന്നോട് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതു […] Read More… from ബസ് യാത്രക്കിടയില്‍