ബസ് യാത്രക്കിടയിലെ സുഖം

Bus Yathrakkidayile Sukham എൻറെ പേര് ദിവ്യ. ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. 24 വയസ്സുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എൻറെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം […] Read More… from ബസ് യാത്രക്കിടയിലെ സുഖം

ബംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഒരു വോൾവോ ബസ് യാത്ര

Oru Bus Yathra എൻറെ പേര് ജയരാജ്‌. കണ്ണൂരിൽ ഒരു ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു. 33ക്കാരനയ ഞാൻ വിവാഹിതനാണ്. ഭാര്യ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലി ആയതിനാൽ അവിടെ അവളുടെ വീട്ടിൽ […] Read More… from ബംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഒരു വോൾവോ ബസ് യാത്ര

ബസ് യാത്രക്കിടയില്‍

എൻറെ പേര് അതുൽ. എൻറെ ശെരിയായ പേര് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല. കാരണം എന്നെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ കഥ വായിച്ച് എന്നോട് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതു […] Read More… from ബസ് യാത്രക്കിടയില്‍