സാറിൻറെ ആഗ്രഹംസാറിൻറെ ആഗ്രഹം – ഞാൻ സംഗീത. വയസ്സ് 28. ബാംഗളൂർ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൾറ്റി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ കൊച്ചി ഓഫീസിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 6 മാസമായി ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടു. മാരീഡ് ആണ്.

ഭർത്താവ് ഇതു പോലത്തെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മാനേജർ ആണു. അദ്ദേഹം ആഴ്ചയിൽ നാലു ദിവസം അല്ലേൽ 5 ദിവസം മാത്രമേ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുള്ളു. എന്നാലും എൻറെ ലൈംഗിക ജീവിതം തികച്ചും ആനന്ദകരമായിരുന്നു.

ഭർത്താവ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഫുൾ ടൈം കളിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. സെക്സ്ൻറെ ഏകദേശം എല്ലാ വശങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചു. ഭർത്താവു ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതു അപൂർവമായിരുന്നു.

അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണു എനിക്കു ഇവിടെ ജോലി കിട്ടിയതു. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഉള്ള കളി എന്നെ ഒരു കിടിലൻ ചരക്കാക്കി. ഭർത്താവു എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടാർന്നു ‘ഞാൻ ഒന്നു ഒരുങ്ങി നിന്നാൽ ഏതൊരുത്തന്റേയും വെള്ളം പോകുമെന്നു.’

അതു കൊണ്ടു ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഒന്നു ഒരുങ്ങി തന്നെയാണു പോകാറ്. ആളുകൾ എൻറെ നിറഞ്ഞ മുലകളിലേക്കു നോക്കുന്നതു ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടാർന്നു.

അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോളാണു എനിക്കു ഈ ജോബ് കിട്ടിയത്. തുടക്കം 15000 രൂപയാണു സാലറി. വലിയ പണി ഒന്നും ഇല്ല. എൻറെ ഓഫീസിൽ ഞാനും എൻറെ സാറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിനു 32 വയസ്സുണ്ടാർന്നു. ഭാര്യ വിദേശത്തു ജോലി.

അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ജോലി തുടങ്ങി. വരുന്ന സാമ്പിൾസ് അയക്കുക. കൺസൈഗ്മന്റ് വരുമ്പോൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ജോബ്. വലിയ തിരക്കില്ലാതതു കൊണ്ടു ആകെ സുഖ മയം.

ഭർത്താവു ഉള്ളപ്പോൾ മിക്കവാറും വൈകി ആണു ജോലിക്കെത്താറ്. കാരണം ഞാൻ ജോലിക്കു പോകാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ജു ചെയ്യുമ്പോൾ ആളു വരും മിക്കവാറും ഒരു പിടീം വലീം കഴിഞ്ഞിട്ടേ എന്നെ വിടൂ.

ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ മുതൽ സാറെൻറെ മുലകളിലേക്കാണു നോക്കാറു. അതിനു മാത്രം ഉണ്ട്. ഞാൻ ആണേൽ അൽപ്പം ഷോയിംഗ് മൈൻഡ് ആണല്ലൊ. എൻറെ മുല കാണാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ ആളു ഒട്ടും കളയാറും ഇല്ല.

സാറിൻറെ ആഗ്രഹം – അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *