വീട്ടിലെത്തിയ വിരുന്നുകാരി… ഭാഗം – 1

വിരുന്നുകാരി – രാവിലെ ഭാര്യയുമായി നന്നായൊന്ന് ഉടക്കേണ്ടി വന്നു. വെളുപ്പിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കളി പതിവുള്ളതാ.. ഇന്ന് അവൾക്കൊരു മടി.. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു […] Read More… from വീട്ടിലെത്തിയ വിരുന്നുകാരി… ഭാഗം – 1

വീട്ടിലെത്തിയ വിരുന്നുകാരി… ഭാഗം – 2

വിരുന്നുകാരി – ഒരു കൈ അവളുടെ ലെഗ്ഗിങ്ങ്സിനകത്ത് ഇടുകയും ചെയ്തു. ആ ചാലിലൂടെ മെല്ലെ വിരലോടിച്ചു. മറ്റേ കൈ അവളുടെ തുടയിൽ അമർത്തി പിടിച്ചിരുന്നു. ഒന്നുരണ്ട് തവണ […] Read More… from വീട്ടിലെത്തിയ വിരുന്നുകാരി… ഭാഗം – 2