തയ്യൽകാരന്റെ കാമകേളി!! ഭാഗം – 1

കാമം -എനിക്ക് 32 വയസ്സായി കാണാൻ തരക്കേടില്ല എന്ന് പലരും പറയുന്നു. (ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുതല്ലോ.. ഓരോരുത്തർക്കും അവർ സുന്ദരനും സുന്ദരിയുമാണല്ലോ) മുപ്പത് സെയ്‌സ് വലിയ […] Read More… from തയ്യൽകാരന്റെ കാമകേളി!! ഭാഗം – 1

തയ്യൽകാരന്റെ കാമകേളി!! ഭാഗം – 2

കാമം – ബ്രെയ്‌സിയറിനു മുകളിൽ കൂടി മുല കടിക്കാനും തലോടാനും തുടങ്ങി. അയാൾ എന്റെ ബ്രെയ്‌സിയർ ഊരി ചെറിയ ബോള് പോലെയുള്ള മുല പുറത്തേക്ക് ചാടിച്ച് തുളുമ്പിക്കളിച്ചു. […] Read More… from തയ്യൽകാരന്റെ കാമകേളി!! ഭാഗം – 2