ഒളിച്ച് കളിയും ലൈവ് ഷോയും – Part 4

ലൈവ് ഷോ – ചേച്ചീനെ കണ്ടിട്ട് കൊറെ നാളായി. ഓ വേണന്നുണ്ടെങ്കിലല്ലേ? ആരു പറഞ്ഞു വേണന്നില്ലാന്ന്? തരം കിട്ടുണ്ടേ? ഓ ചുമ്മാ തട്ടിവിടല്ലേ. അല്ല ചേച്ചി, അമ്മയ്ക്ക് […] Read More… from ഒളിച്ച് കളിയും ലൈവ് ഷോയും – Part 4

ഒളിച്ച് കളിയും ലൈവ് ഷോയും – Part 3

ലൈവ് ഷോ – എന്താ ഉണ്യേട്ടനിന്ന് ജോലിയില്ലേ? ഉണ്ട്, ലീവെടുത്തു. അതെന്ത് പറ്റീ? ചുമ്മാ…നീയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. എന്നാലും ഈ വീട്ടിൽ ഇത്ര വല്യ കള്ളന്മാരുണ്ടെന്ന് ഞാനറിഞ്ഞില്ല. കള്ളന്മാരോ? […] Read More… from ഒളിച്ച് കളിയും ലൈവ് ഷോയും – Part 3

ഒളിച്ച് കളിയും ലൈവ് ഷോയും – Part 2

ലൈവ് ഷോ – കുളിക്കാൻ ബാത്ത് റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ സ്വയം നഗ്നമായ മാറിടത്തിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു. കൊള്ളാം രാധികേ നിന്റെ നിറകുടങ്ങൾ, ആകൃതിയൊത്തതും ആരെയും മദിപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു. മുലകൾ […] Read More… from ഒളിച്ച് കളിയും ലൈവ് ഷോയും – Part 2

ഒളിച്ച് കളിയും ലൈവ് ഷോയും – Part 1

ലൈവ് ഷോ – നേഴ്സിങ്ങിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യമേ മമ്മി പറഞ്ഞു, നീ ഹോസറ്റലിലൊന്നും നിൽക്കണ്ട, അങ്ങനാണെങ്കിലെന്റെ മോള് പഠിക്കേ വേണ്ട. കാരണം മമ്മിക്ക് എന്നെ ഒരൽപം […] Read More… from ഒളിച്ച് കളിയും ലൈവ് ഷോയും – Part 1