തന്റെ കാമദേവൻ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ ഭാഗം – 1

കാമം – പ്രായ വ്യത്യാസം സെക്സിന് ഒരു പ്രശ്നമാണോ? ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കേ സൈനബയാണ് വിഷയം എടുത്തിട്ടത്. ഞങ്ങൾ കെട്ടു കഴിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളാണ് എല്ലാവരും. കൂട്ടത്തിൽ […] Read More… from തന്റെ കാമദേവൻ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ ഭാഗം – 1

തന്റെ കാമദേവൻ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ ഭാഗം – 2

കാമം – ഞാൻ അടിപ്പാവാട ധരിച്ചു. എന്റെ ബ്രാ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി, ബ്രാ ധരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു.. ഉപ്പാ… ഉപ്പാ.. ഒന്നിങ്ങോട്ട് വര്വോ […] Read More… from തന്റെ കാമദേവൻ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ ഭാഗം – 2

തന്റെ കാമദേവൻ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ ഭാഗം – 3

കാമം -തന്റെ കഥ എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന ആലോചനയിലായിരുന്നു ലൈല .തന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള കഥയാണ് തന്നെ തില്ലടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. […] Read More… from തന്റെ കാമദേവൻ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ ഭാഗം – 3

തന്റെ കാമദേവൻ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ ഭാഗം – 4

കാമം – ആദ്യം കുടിക്കാനെന്തെങ്കിലും എടുക്കാം.. എന്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായി വരികയല്ലേ.. ഒരു ആഥിത്യ മര്യാദയൊക്കെ വേണ്ടേ.. അയ്യോ.. അതൊന്നും വേണ്ട സർ.. അത് തന്റെ എളിമ.. […] Read More… from തന്റെ കാമദേവൻ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ ഭാഗം – 4

തന്റെ കാമദേവൻ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ ഭാഗം – 5

കാമം – മാഷിന്റെ കുണ്ണയ്ക്ക് വായിൽ കൊള്ളാവുന്ന വലിപ്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.. അത്കൊണ്ട് ആ കുണ്ണ ചപ്പാൻ സുഖവുമായിരുന്നു. ഞാൻ കുണ്ണ ചപ്പുമ്പോൾ മാഷ് എന്റെ ശിരസ്സിൽ തടവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. […] Read More… from തന്റെ കാമദേവൻ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ ഭാഗം – 5