സുഹൃത്ത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊച്ചിനെ തന്നു. ഭാഗം – 1

എന്റെ ഭാര്യ നല്ലൊരു ചരക്കാണ്. ആര് കണ്ടാലും അവളെ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകും. അവൾ രേണു. വയസ്സ് 28. ഹൗസ്സ് വൈഫാണ്. 96 സൈസ് പാൻറിയും 36സൈസ് ബ്രായും. […] Read More… from സുഹൃത്ത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊച്ചിനെ തന്നു. ഭാഗം – 1

സുഹൃത്ത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊച്ചിനെ തന്നു. ഭാഗം – 2

ഭാര്യ – എനിക്കറിയാം വേണുവും രേണുവും കൂടി നമ്പർ ഇട്ടതാണെന്ന്. ഞാൻ വേണുവിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം. അതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന്. ഒടുവിൽ വേണു സമ്മതം മൂളി.ഉടനെ രേണു..:”ഞാൻ ചായ […] Read More… from സുഹൃത്ത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊച്ചിനെ തന്നു. ഭാഗം – 2

സുഹൃത്ത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊച്ചിനെ തന്നു. ഭാഗം – 3

ഭാര്യ – രേണു വേണുവിന്റെ ഷോർട്സ് വലിച്ചൂരി. ഷർട്ട്‌ ബട്ടൺ അഴിച്ച് മാറ്റി. ഇപ്പോൾ വേണു ബനിയനും ബ്രീഫും ഇട്ടു കൊണ്ടാണ് നിൽപ്. രേണു വേണുവിന്റെ ബനിയനിൽ […] Read More… from സുഹൃത്ത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊച്ചിനെ തന്നു. ഭാഗം – 3