രതിലയം തീർത്ത സ്വർഗ്ഗം ഭാഗം – 1

രതി -ഞാനൊരു നാട്ടിൻ പുറത്ത്കാരനാണ്. ഗൾഫിൽ ആയിരുന്നിട്ടും ഒരു പ്രവാസിയുടെ ആർഭാടമൊന്നും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. നാട്ടുകാർ അച്ചായനെന്ന് വിളിച്ച് വിളിച്ച് എന്റെ പേര് ഞാൻ പോലും മറന്നിരിക്കുന്നു.ഭാര്യ അച്ചായാ […] Read More… from രതിലയം തീർത്ത സ്വർഗ്ഗം ഭാഗം – 1

രതിലയം തീർത്ത സ്വർഗ്ഗം! ഭാഗം – 2

രതി – പിറ്റേന്ന് പകൽ ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോയി ഉച്ചക്ക് ഊണും കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് മയങ്ങി. ഒരു 5 മണി ആയപ്പോ എഴുന്നേറ്റു മുകളിലെ എന്റെ […] Read More… from രതിലയം തീർത്ത സ്വർഗ്ഗം! ഭാഗം – 2

രതിലയം തീർത്ത സ്വർഗ്ഗം! ഭാഗം – 3

രതി – ഞാൻ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു.മഴ പെയ്തു അവരുടെ വീടിനകം മുഴുവനും വെള്ളം. ഈ രാത്രിയിൽ അവർക്കു വേറെ എങ്ങും പോകാനും വയ്യ. ഇവിടെ കിടക്കാൻ ആകുമോ […] Read More… from രതിലയം തീർത്ത സ്വർഗ്ഗം! ഭാഗം – 3