കഴപ്പ് തീർത്തവൾ കാമുകി – ഭാഗം – 1

കഴപ്പ് – തന്റെ വായിൽ നിന്നും കുണ്ണ ഊരിയെടുത്തിട്ട് ശ്യാമ ദയാപൂര്‍വ്വം രവിയെ നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു. മതിയോടാ.. കുറെ നേരമായി അവൾ ശ്യാമിന്റെ കുണ്ണ വായിലെടുത്തു ചപ്പുവാന്‍ […] Read More… from കഴപ്പ് തീർത്തവൾ കാമുകി – ഭാഗം – 1