കഴപ്പനായ ഞാനും എന്റെ കഴപ്പികളും – ഭാഗം – 1

കഴപ്പ് – വിസിറ്റിങ് വിസയിൽ റിയാദിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ. പ്ളസ്റ്റുവിന് തോറ്റപ്പോൾ പിന്നെ റിയാദിലേക്ക് അയക്കാനായി വീട്ടുകാരുടെ ശ്രമം. അമ്മാവന്റെ മകൻ റിയാദിലുണ്ട്. മൂപ്പരെ വിളിച്ച് അമ്മ […] Read More… from കഴപ്പനായ ഞാനും എന്റെ കഴപ്പികളും – ഭാഗം – 1

കഴപ്പനായ ഞാനും എന്റെ കഴപ്പികളും – ഭാഗം – 2

കഴപ്പ് -ചേച്ചി അണ്ടർവെയർ ധരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും റെഡിയായിട്ടാണ് ചേച്ചി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല.. എത്രയും വേഗം കളിയൊന്ന് നടത്തണം.ആ തീരുമാനത്തോടെ […] Read More… from കഴപ്പനായ ഞാനും എന്റെ കഴപ്പികളും – ഭാഗം – 2

കഴപ്പനായ ഞാനും എന്റെ കഴപ്പികളും – ഭാഗം – 3

കഴപ്പ് -എന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റായിരുന്നു ഇന്നലെ എന്നാണ് ആ രാത്രിയെക്കുറിച്ച് പിറ്റേന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞത്. അന്ന് മുതൽ ചേച്ചിക്ക് മെൻസസ് ആകുന്ന അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ ഒഴിച്ച് എല്ലാ […] Read More… from കഴപ്പനായ ഞാനും എന്റെ കഴപ്പികളും – ഭാഗം – 3

കഴപ്പനായ ഞാനും എന്റെ കഴപ്പികളും – ഭാഗം – 4

കഴപ്പ് -ആ ഏസിയുടെ തണുപ്പിൽ അവളുടെ ചൂട് എന്റെ കുട്ടനെ കമ്പിയാക്കി.അവൻ കറക്റ്റായിത്തന്നെ അവളുടെ കാലിന്റെ ഇടയിലേക്ക് തുളച്ചിറങ്ങാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടു.അവൾ അറിയുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂണ്ണയുടെ അനക്കും. […] Read More… from കഴപ്പനായ ഞാനും എന്റെ കഴപ്പികളും – ഭാഗം – 4

കഴപ്പനായ ഞാനും എന്റെ കഴപ്പികളും – ഭാഗം – 5

കഴപ്പ് -അവൾ പതുക്കെ അതിൽ പിടിച്ചു.“ഹൊ ഇതെന്തു വലുതാ’അവൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു.“അതെന്താ മോളെ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞത്?” “പപ്പായുടെ ഇത്രേം വലുതല്ലല്ലോ”“പപ്പായുടെ മോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ”“ങ്ങും.. കണ്ടിട്ടുണ്ട്..”പിള്ള മനസിൽ കള്ളമില്ല. […] Read More… from കഴപ്പനായ ഞാനും എന്റെ കഴപ്പികളും – ഭാഗം – 5