ഇങ്ങനേയും ഒരു കളിക്കഥ. ഭാഗം – 1

കളി – രാവിലെ തന്നെ നിർത്താതെ ഉള്ള അലറാം കേട്ടാണ് ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് , അയ്യോ എട്ടു മണി ആയല്ലോ…ശ്ശോ.. അലാറം വെളതായിരുന്നല്ലോ.. എന്നിട്ടെന്താ പറ്റീത്?എപ്പോഴും […] Read More… from ഇങ്ങനേയും ഒരു കളിക്കഥ. ഭാഗം – 1

ഇങ്ങനേയും ഒരു കളിക്കഥ. ഭാഗം – 2

കളി – ആരാണ് കഥക്ക് ആദ്യം കമന്റ് ഇടുന്നത്ത് എന്നൊരു മത്സരം വെച്ചാൽ രണ്ടുപേർക്കും പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത്രക്കും വേഗത്തിലാണവരുടെ കമ്മന്റിംഗ്! പിന്നീട് കുറെപ്പേർ വന്നു. […] Read More… from ഇങ്ങനേയും ഒരു കളിക്കഥ. ഭാഗം – 2