ദിവ്യയുടെ കഥ – ഭാഗം 01

ദിവ്യ ഒരു 27 വയസുള്ള ഒരു ഭാര്യയാണ്. ഭർത്താവ് വിമൽ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. കല്യാണത്തിന് മുന്നമേ തന്നെ ഇടക്ക് അല്പസ്വല്പം ചുറ്റികളിയുണ്ടായിരുന്ന ദിവ്യക്ക് ഒരു ഗൾഫ് […] Read More… from ദിവ്യയുടെ കഥ – ഭാഗം 01

ദിവ്യയുടെ കഥ – ഭാഗം 02

ദിവ്യ രാവിലേ തന്നെ ഹണിമൂൺ എന്ന പേരിൽ യാത്രക്ക് ഉള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി.ഊട്ടിയും മൈസൂറും ആയിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. രണ്ടു പേരും മാറി മാറി ഡ്രൈവ് ചെയ്തു […] Read More… from ദിവ്യയുടെ കഥ – ഭാഗം 02

ദിവ്യയുടെ കഥ – ഭാഗം 03

ഉച്ച കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ എത്തിയ ദിവ്യ ഉടനെ തന്നെ ഒരു കുളി പാസ്സാക്കി. ഇന്ന് ആകെ ഒരു ഹാപ്പി മൂഡിൽ ആയിരുന്നു. അടിവയറ്റിലെ വിങ്ങൽ എല്ലാം ഒഴുകി […] Read More… from ദിവ്യയുടെ കഥ – ഭാഗം 03

ദിവ്യയുടെ കഥ – ഭാഗം 04

ദിവ്യ – പിറ്റേ ദിവസം രാവിലേ തന്നെ അച്ചനും അമ്മയും യാത്ര തിരിച്ചു. തലേന്ന് രാത്രി അഖിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ രാവിലേ തന്നെ പോകുമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. […] Read More… from ദിവ്യയുടെ കഥ – ഭാഗം 04