അവസാനം ആന്റിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.. ഭാഗം – 1

ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അധികഭാഗവും ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് ആന്റിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ആന്റി എന്നെ മക്കളിലൊരാളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് . അങ്കിൾ ആന്റിയെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്കേഴുവയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്നുമുതൽ […] Read More… from അവസാനം ആന്റിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.. ഭാഗം – 1

അവസാനം ആന്റിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.. ഭാഗം – 2

ആന്റി – അപ്പോൾ അവരെക്കണ്ടാൽ അവരും തടിച്ച ഒരു പതിനെട്ടുകാരിയാണെന്നേ തോന്നു. രണ്ടു കൂട്ടികളുടെ അമ്മയണാസ്തീയെന്നാരും പറയില്ല. ആ കാഴ്ച്ച കണ്ടതേ എനിക്കെന്റെ അരക്കെട്ടിൽ ചെറിയ അനക്കം […] Read More… from അവസാനം ആന്റിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.. ഭാഗം – 2

അവസാനം ആന്റിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.. ഭാഗം – 3

ഇനിയെന്തു ചെയ്യും എന്നു ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും അകത്തുനിന്നും‘ ആന്റി മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ശബ്ദം. എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടന്നാ കാഴ്ച സങ്കൽപ്പിച്ചു നോക്കി. എങ്ങനെയാവും ആന്റി മുള്ളുക. മുൻപിൽപോയി നിന്നൊന്നു […] Read More… from അവസാനം ആന്റിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.. ഭാഗം – 3

അവസാനം ആന്റിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.. ഭാഗം – 4

ആന്റിയുടെ മുലയിൽ പിടിക്കാൻ തരിക്കുന്ന കൈ അവൻ സ്വയം പിടിച്ച് നിർത്തുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നിന്നിട്ടും അവ നിൽ നിന്നും നീക്കമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ […] Read More… from അവസാനം ആന്റിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.. ഭാഗം – 4

അവസാനം ആന്റിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.. ഭാഗം – 5

ആ ഉപദേശം ഓർത്തപ്പോൾ ആദ്യം ചപ്പി പാല് കുടിക്കാം.. ആന്റിയേ കൊണ്ടും കുടിപ്പിക്കാം.. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായൊന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് പണ്ണാം. അപ്പോ രണ്ടു സുഖവും കൃത്യമായി അനുഭവിക്കാമെന്നാ […] Read More… from അവസാനം ആന്റിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.. ഭാഗം – 5

അവസാനം ആന്റിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.. ഭാഗം – 6

ആന്റി – അവർ മുഖാമുഖമായി. അവൾ കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു: അയ്യോ.. എന്റെ പൊന്നിനൊന്നും പറ്റല്ലേ.. എന്നിട്ട് അവനെ തടവിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.. എന്റ പൊന്നിന് വല്ലതും പറ്റിയോടാ.. […] Read More… from അവസാനം ആന്റിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി.. ഭാഗം – 6