അമ്മയേയും മോളേയും കളിച്ചപ്പോൾ..ഭാഗം – 1

കളി – വടക്കേ കിടപ്പുമുറിയിലിരുന്നു പത്രം വായിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോഴാണ് പുറത്ത് നിന്നും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു കുശുകുശുപ്പ് കേട്ടത്. തിരക്കഥാ കാരനായതിനാൽ ആളുകൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് […] Read More… from അമ്മയേയും മോളേയും കളിച്ചപ്പോൾ..ഭാഗം – 1