അബൂക്കാന്റെ മുത്തുകൾ – ഭാഗം 01

മുത്തു – “ഡാ, രാവിലെ തന്നെ കുണുങ്ങാതെ വേഗം സാധനങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറ്റാൻ നോക്ക്. മനുഷ്യന്മാര് ഇവിടെ പെടാപ്പാട് പെടുമ്പോഴാ അവന്റെയൊരു കഥ പറച്ചിൽ ” അബൂക്കയുടെ […] Read More… from അബൂക്കാന്റെ മുത്തുകൾ – ഭാഗം 01

അബൂക്കാന്റെ മുത്തുകൾ – ഭാഗം 02

അബൂ – കടയിൽ നിന്നു വന്ന യച്ചു കുളിക്കാനായി നേരെ ബാത്‌റൂമിലേക്ക് കയറി. ടി ഷർട്ടും ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടും അഴിച്ച് വെറും ഷഡിയിൽ കണ്ണാടിക്കു മുമ്പിൽ നിന്ന് […] Read More… from അബൂക്കാന്റെ മുത്തുകൾ – ഭാഗം 02