തിരുവല്ലയിലെ രാത്രികൾ – ഒന്നാം രാത്രി

Thiruvallayile Rathrikal 01 ഡിസംബറിൽ അച്ചായൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്…ക്രിസ്മസിന് അങ്ങ് എത്തണം എന്ന്… കുറെ വര്ഷങ്ങളായി സ്ഥിരം ഉള്ള പരിപാടിയാണ്..ക്രിസ്മസിന് വിളിക്കുക, ആ ഒരാഴ്‌ച കൂടെ നിർത്തുക..ആ ഒരാഴ്ച. […] Read More… from തിരുവല്ലയിലെ രാത്രികൾ – ഒന്നാം രാത്രി

തിരുവല്ലയിലെ രാത്രികൾ – രണ്ടാം രാത്രി

Thiruvallayile Rathrikal 02 പുലർച്ചെ ഉണർന്നു കുളിച്ചു ഒരുങ്ങാൻ ചെന്ന് നിന്ന ഞാൻ എൻറെ ശരീരം കണ്ടു നാണിച്ചു. ചുണ്ടുകൾ തടിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴുത്തിലും മാറിലും ഇടുപ്പിലും അച്ചായൻ […] Read More… from തിരുവല്ലയിലെ രാത്രികൾ – രണ്ടാം രാത്രി