ഞാൻ കളി പഠിച്ച കഥ, ഒപ്പം എന്റെ വീരഗാഥയും Part 1

Njan Kali padicha Kadha ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത്‌, പാടത്തിനടുത്തായി ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ മറ്റൊരു വീടുകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്‌ ശരിക്കും ഒരു ഫാംഹൗസായി ഉപയോഗിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഈ ഫാംഹൗസില്‍ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായി ഒരു […] Read More… from ഞാൻ കളി പഠിച്ച കഥ, ഒപ്പം എന്റെ വീരഗാഥയും Part 1

ഞാൻ കളി പഠിച്ച കഥ, ഒപ്പം എന്റെ വീരഗാഥയും Part 2

Njan Kali padicha kadha അല്‌പസമയം അനങ്ങാതെ കിടന്നിട്ട്‌ ‘ ‘ഞാന്‍മെല്ലെ എന്റെ അരക്കെട്ട്‌ ചലിപ്പിക്കാന്‍തുടങ്ങി. ഇപ്പോള്‍ അവളും അരക്കെട്ട്‌ ചലിപ്പിക്കുകയും സീല്‍ക്കാരശബ്‌ദങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്റെ […] Read More… from ഞാൻ കളി പഠിച്ച കഥ, ഒപ്പം എന്റെ വീരഗാഥയും Part 2

ഞാൻ കളി പഠിച്ച കഥ, ഒപ്പം എന്റെ വീരഗാഥയും Part 3

Njan Kali padicha kadha കുറച്ച് നേരം അനങ്ങാതെ കിടന്നിട്ട്‌ സത്യഅണ്ണന്‍ പതുക്കെ അരക്കെട്ട്‌ ഉയര്‍ത്തി അടിക്കാന്‍തുടങ്ങി. രണ്ടുമൂന്ന്‌അടി അടിച്ചപ്പോഴേയ്‌ക്കും എന്റെ പൂറ്‌ഒന്ന്‌അയഞ്ഞു. അതോടെ എനിക്ക്‌ചെറുതായി സുഖം […] Read More… from ഞാൻ കളി പഠിച്ച കഥ, ഒപ്പം എന്റെ വീരഗാഥയും Part 3