ഒരു ഓണത്തിൻറെ ഓർമ്മയ്ക്ക് – ഭാഗം 01

Onathinte Ormakku 01 സുമ എൻറെ അപ്പച്ചിടെ മോൾ ആണ് (മുറപ്പെണ്ണ്). ഞങ്ങൾ സെയിം പ്രായം. ഞാനും അവളും അന്ന് പ്രീഡിഗ്രി ഒന്നാം വർഷം പഠിക്കുന്നു. സാധാരണ […] Read More… from ഒരു ഓണത്തിൻറെ ഓർമ്മയ്ക്ക് – ഭാഗം 01

ഒരു ഓണത്തിൻറെ ഓർമ്മയ്ക്ക് – ഭാഗം 02

Onathinte Ormakku 02 സമയം ഏകദേശം 10:30 ആയി. ഞാൻ എണീറ്റ് ബാത്‌റൂമിൽ പോകുന്ന പോലെ എൻറെ മുറിയിൽ പോയി ആ CD പ്ലയെർ അവളുടെ റൂമിൽ […] Read More… from ഒരു ഓണത്തിൻറെ ഓർമ്മയ്ക്ക് – ഭാഗം 02