രതിസുഖം എന്തെന്ന്അറിഞ്ഞ നിമിഷം – മിനി ചേച്ചിഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ലൈംഗിക അനുഭവമാണ്. ആദ്യമായി രതിസുഖം എന്തെന്ന്അറിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങള്. എന്റെ പേര് . ബിബിൻ അന്ന് എന്റെ പ്രായം വെറും 16 വയസ്സാണ്. പ്രായത്തിലും കവിഞ്ഞ വളര്ച്ച എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

14 വയസ്സ്മുതല് ഞാന് വാണമടി തുടങ്ങി. നല്ല സാമാന്യംവലുപ്പമുള്ള ഒരു കുണ്ണയാണ് എന്റെത്.സ്ത്രീകളോട് കടുത്ത ഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്ന ആപ്രായത്തില് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു അവസരവുംകിട്ടിയില്ല.

എനിക്ക് രതിയുടെ ആദ്യപാഠങ്ങള്പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മിനിചേച്ചി ആണ്.ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെമരുമകള് ആണ്. ഞാന് മിനിചേച്ചിയുമായി ആദ്യംചെയ്യുമ്പോള് മിനിചേച്ചിക്ക് 22 വയസ് പ്രായമേഉള്ളു. അതിസുന്ദരി ആയിരുന്നു മിനിചേച്ചി. നല്ലആരോഗ്യമുള്ള വടിവൊത്ത ശരീരം.ചന്ദനത്തിന്റെ നിറമുള്ള ശരീരം. നെഞ്ചുതികഞ്ഞു മുഴുത്തു നില്ക്കുന്ന മുലകള്. ഒതുങ്ങിയഅരക്കെട്ടും വിരിഞ്ഞ വയറും.

മിനിചേച്ചിയുടെചുരുണ്ട് പനങ്കുല പോലെയുള്ള മുടി ചന്തികള്വരെ ഇറങ്ങിക്കിടക്കും. മിനിചേച്ചിയുടെ ഭര്ത്താവ്സുരേഷ് ഗള്ഫിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.വീട്ടില് മിനിചേച്ചിയെ കൂടാതെ സുരേഷേട്ടന്റെമാതാപിതാക്കള് ആണുള്ളത്.

അവര് വളരെഭക്തരും യാഥാസ്ഥിതികരും ആയിരുന്നു.മത്സ്യമാംസാദികള് അവര് കഴിക്കില്ലായിരുന്നു. മിനിചേച്ചിക്ക് മാംസാഹാരത്തോടുള്ള പ്രിയംകൊണ്ട് കൂടി ആകണം ഞങ്ങളുടെ വീടുമായിവളരെ അടുപ്പത്തില് ആയി.മിനിചേച്ചി എന്നെ വിട്ടു ഇറച്ചിയും മീനും മറ്റുംവാങ്ങിപ്പിക്കുമായിരുന്നു.

ഞാന് അവരുടെവീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ തന്നെആയിരുന്നു. എനിക്ക് മിനിചേച്ചിയോട്മറിച്ചൊരു തരത്തില് ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ആ ദിവസം വരെ.അന്ന്, എന്റെ വീട്ടില് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു.

സാധാരണ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ നേരത്ത് മിനിചേച്ചിവീട്ടില് വന്നു അമ്മയോട് കുറെ നേരം സൊറപറയാറുണ്ട്. അത് വൈകുന്നേരം വരെ തുടരും.ടിവിയില് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടോഅല്ലാതെയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെസംസാരം.

അന്ന് ഞാന് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു പുറത്തെവരാന്തയില് കിടക്കുമ്പോള് മിനിചേച്ചി വന്നു.”ആന്റി എപ്പോ വരുമെടാ” മിനിചേച്ചി എന്നോട്ചോദിച്ചു.”സന്ധ്യ ആകും മിനിചേച്ചീ..” ഞാന് എഴുന്നേറ്റ്ഇരുന്നു. ഒരു ടൈറ്റ് ചുരിദാര് ആയിരുന്നുമിനിചേച്ചിയുടെ വേഷം.

ശരീരവടിവ് എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഒരു വേഷം. മുലകള് ഏതാണ്ട്പകുതി പുറത്തേക്ക് കാണാം. കൊഴുത്തകൈത്തണ്ടകള് മുക്കാലും നഗ്നമാണ്. വിയര്ത്ത്കുതിര്ന്ന കക്ഷങ്ങള്.”നമുക്ക് ചെസ്സ് കളിക്കമെടാ..” മിനിചേച്ചിചോദിച്ചു.

രതിസുഖം എന്തെന്ന്അറിഞ്ഞ നിമിഷം – അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു.

2 thoughts on “രതിസുഖം എന്തെന്ന്അറിഞ്ഞ നിമിഷം – മിനി ചേച്ചി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *