ഫോൺ സെക്സ്യൂടൂബിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ” കമ്പി ഫോൺകോൾ ” എന്ന വിഭാഗം. ഇതിൽ പലതും കൃത്രിമമായി തയ്യാറാക്കുന്നതാണെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിലും ചില കോളുകൾ കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കെട്ടിച്ചമച്ചവയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അധികം കോളുകളും ഗൾഫിൽ നിന്നും വിളിക്കുന്നവയാണ്. ഫോണിലുടെ സംസാരിക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലുമൊരാൾ അവ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് യൂബിലിടുന്നു. ഇതൊരു വഞ്ചനയല്ലേ എന്ന ചോദ്യം ഗൗരവമുള്ളതാണ്. അതെന്തുമാകട്ടെ. സെക്സ് ആസ്വദിക്കാൻ ഫോൺ എന്ന മാധ്യമത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ആശ്ചര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇണകൾ പരസ്പരം സ്പർശനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന സംഭോഗ ഭാവങ്ങൾ  ലോകത്തിന്റെ രണ്ടു കോണിലിരുന്നുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർ ശബ്ദ വിന്യാസത്തിലൂടെ സാധിക്കുക എന്നത് ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയിലൂടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഒന്നായിരിക്കണം. ഇനി, ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് സംഭാഷണത്തിലൂടെ രതി മൂർച്ചയിലെത്തിയ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കാം.

സമയം രാത്രി 1 മണി.

ഫോൺ റിങ്ങ് ചെയ്യുന്നു. അതെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശബ്ദം.” നീ എന്താ ഇന്ന് വിളിക്കാൻ വൈകിയത് ?”

അങ്ങേത്തലക്കൽ നിന്നുള്ള പുരുഷശബ്ദം “സോറി മോളേ.. ഇപ്പഴാണ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയത്: ആട്ടെ… നീ എന്തെടുക്കുന്നു.”

” ഞാനിവിടെ മലർന്ന് കിടക്കുന്നു”

“നീ എന്താ ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് “

“നൈറ്റി “

“നൈറ്റി മാത്രമുള്ളോ… അടിയിലൊന്നുമില്ലേ?”

“ഇല്ല “

“ബ്രാസിയറും ഷഡ്ഡിയും?”

“ഇല്ലടാ.. ഞാൻ അതൊന്നും ഇടാണ്ടാ കിടക്കണേ..” എന്നും അങ്ങിനയാ ?”

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *