പള്ളീലച്ചൻ സുഖിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിരസം – ഭാഗം 8
ഈ കഥ ഒരു പള്ളീലച്ചൻ സുഖിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിരസം സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 15 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പള്ളീലച്ചൻ സുഖിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിരസം

പള്ളീലച്ചൻ – ചൂരൽ വീണ്ടുമുയർന്നു. ചന്തികളിലും തുടകളിലും അത് ആഞ്ഞുപതിച്ചു….
അയ്യോ…
റോസമ്മ കാൽവിരലുകളിൽ ഉയർന്നു.
അവരുടെ ചന്തികൾ വീണ്ടും വിടർന്നു.

ആ ഇ ടുക്കിന്റെ മധ്യത്തിലേക്കച്ചൻ ഉറ്റുനോക്കി. അവളുടെ പൂമൊട്ടു കാണാമോ?

കൊഴുത്ത രണ്ടു ചന്തികളും ചൂരലടികളേറ്റ് ചുവന്നു തുടൂത്തു. പ്രൗഢയായ ആ സ്ത്രീ അച്ചന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനടിമപ്പെട്ട്, നഗ്നയായി തന്റെ പിൻഭാഗം ശിക്ഷകൾക്കു വിധേയമാക്കി കുനിഞ്ഞുനിന്നു.

ചന്തികളിൽ പഴുത്ത കമ്പികൾവെച്ചു പൊള്ളിച്ചതുപോലെ…അസഹ്യമായ നീറ്റൽ. അതോടൊപ്പം പൂറ്റിൽ കുഞ്ഞരുവി ഉൽഭവിച്ചോ എന്നു സംശയം.. മുലക്കണ്ണുകൾ ബെഡ് ഷീറ്റിൽ അമർന്നപ്പോൾ ചെറിയ സുഖമുള്ള വേദന. ഇതിനെല്ലാമുപരിയായി തന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അച്ചന്റെ കൈയിലുള്ള ചൂരൽ ഇനി എപ്പോൾ പതിക്കും എന്നുള്ള ഭീതി.

തനിക്കിതെത്രത്തോളം താങ്ങുവാൻ കഴിയും എന്നവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു.

പറയടീ…നീ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലേ..നീ പറയുന്നതുവരെ നിന്റെ ഈ തടിച്ച ചന്തിയിലെ തൊലി ഞാനെടുക്കും. പറഞ്ഞുതീരുന്നതിനുമുൻപ് അച്ചൻ വീണ്ടും ചൂരൽ ആഞ്ഞുവീശി,

റോസമ്മ മുഖം മെത്തയിലമർത്തി ബെഡ്ഷീറ്റിൽ കടിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

മിണ്ടരുതെടി…വിണ്ടും ചൂരൽ ആ മാദകമായ ഇടുക്ക് പകുത്തുമാറ്റുന്ന കനത്ത ചന്തികളിൽ ആഞ്ഞു പതിഞ്ഞു.

റോസമ്മയുടെ പ്രതിരോധം തകർന്നുവരുന്നത് അച്ചൻ മനസ്സിലാക്കി.
ആ ചന്തികളിൽ ചൂരൽകൊണ്ട് ഒരുവട്ടം. രണ്ടുവട്ടം. മൂന്നുവട്ടം ആഞ്ഞടിച്ചു.

അതേ ഞാൻ പാപിയാകുന്നു.
റോസമ്മ മുഖമുയർത്തി തേങ്ങി…
കണ്ണീരുകൊണ്ട് അവരുടെ മുഖം നനഞ്ഞിരുന്നു.
ശരീരം വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി.
ആനച്ചന്തികളിൽ ചൂരൽപ്പാടുകൾ തിണർത്തു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *