ഞാനും ചേച്ചിമാരും Part 7
ഈ കഥ ഒരു ഞാനും ചേച്ചിമാരും സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 20 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാനും ചേച്ചിമാരും

ഞാൻ മുലയുടെ മാംസളതയിൽ അമർത്തി. എന്റെയമർത്തലിനൽപ്പം ശക്തി കൂടിപ്പോയി. ചേച്ചി പെട്ടെന്നെന്റ കൈയിൽ കയറി പിടിച്ചു.

എന്നിട്ടെന്റെ കെ ബ്ലൗസ്സിനകത്തു നിന്നും ഊരി മാറ്റി. ഞാൻ അൽപം ബലംപിടിച്ചു കൈ വീണ്ടും മുലയിടുക്കിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വച്ചു. ചേച്ചി തന്റെ കൈ എന്റെ കൈയുടെ മുകളിൽ തന്നെയായിട്ടാണു വച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഞാൻ കൈവിരലുകൾ മൂലവിടവിലൂടെ മാംസളമായ കുന്നിൻപുറത്തേക്കു കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി. എന്റെ കൈ ചലിക്കുന്നതനുസ്സരിച്ചു ചേച്ചിയുടെ കൈയും ചലിച്ചു. എന്റെ കൈയ്ക്കൊപ്പം മുലമേലോട്ടു വരുന്നുണ്ട്.

ഞാൻ കൈവിരലുകൽ നാലും ബ്രായ്ക്കുള്ളിൽ മുലവിടവുകൾക്കിടയിലായി കയറ്റി. രണ്ടുമുലകൾക്കിടയിൽ കൈവിരലുകൾക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഗ്യാപ്പുള്ളൂ. മൂലക്കുന്നുകളുടെ അടിവാരത്തെ രണ്ടു മുലകളെയും ബന്ദിപ്പിക്കുന്ന പാലം മാതിരിയാണു കൈവിരലുകൾ

ഇരിക്കുന്നത്. .ഞാൻ രണ്ടുമുലകളുടെയും അടിവാരത്തു കൈവിരൽകൊണ്ടു തടവി, ആ മാംസളമായ പളുങ്കു പോലത്തെ അടിവാരം എന്റെ കരസ്പർശത്തിനനുസരിച്ച് അൽപ്പം താഴുന്നുണ്ട്.   ഞാൻ പതുക്കനെ തള്ളവിരലും മുലയുടെ മുകൾഭാഗത്തമർത്തി

ബ്രായ്ക്കുള്ളിലേക്കു കടത്തി.അപ്പോഴെനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. പതുക്കനെ തടവി ഞെക്കിയാൽ മുലയും അൽപ്പം താഴ്ന്നു കൈവിരലുകൾക്കു പോകുവാൻ വഴിതരുമെന്ന്.

ഞാൻ ചൂണ്ടാണി വിരൽ മൂലവിടവിൽ നിന്നൽപ്പം മുകളിലേക്കു കയറ്റി. എന്റെ വിരൽ മൂലക്കുന്നു കയറുന്നതിനനുസ്സരിച്ച് ബ്രാ മുറുകുന്നതെനിക്കു കൈയിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടു. ബ്രായുടെ ഇറുക്കം കുറക്കാനായി ചൂണ്ടാണി വിരൽ മുലയിൽ ശരിക്കമർത്തുന്നുണ്ട്.

എന്റെ അമർത്തലിനു ശക്തി കൂടുമ്പോൾ ചേച്ചി എന്റെ കൈയിൽ ചേച്ചിയുടെ കൈയമർത്തും. ചേച്ചി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നെനിക്കു മനസ്സിലായി. എന്റെ സാമാനം ചേച്ചിയുടെ

തുടയിൽ അമർന്നുരയുകയാണു.എന്റെ അണ്ടികൾ തുടയെല്ലിൽ അമർന്ന് രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കു വലിയുന്നു. എനിക്കാകെ എന്തൊ പൊലെ. ചിലപ്പോൾ എന്റെയിപ്പോൾ പോകുമെന്നെനിക്കു തോന്നി, കുണ്ണ ചേച്ചിയുടെ തുടയിൽ ഉരഞ്ഞു വെട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ കാൽ ചേച്ചിയുടെ തുടയിൽ നിന്നെടുത്തുമാറ്റി.

(അധികം നേരം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എന്റെ സാമാനത്തിൽ നിന്നു പാലൊഴുകിയാലൊ എന്നു പേടിച്ചാണു മാറ്റിയത്). ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ അൽപ്പം നമുക്കുന്നുകൂലമായി വരുന്ന സമയവുമാണ്. അന്നേരം കൊണ്ടുപോയി കലമുടയ്ക്കുന്നതു ശരിയല്ലയെന്നു എനിക്കു തോന്നി. ഞാൻ മനസ്സിൽ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് എന്നെണ്ണാൻ തുടങ്ങി. ഇതു സനൽ പടിപ്പിച്ചു തന്നെ സൂത്രമാണ്.

എങ്ങാനും പോകുമെന്നു തോന്നിയാൽ മനസ്സിൽ എണ്ണുക, അപ്പോൾ കമ്പി ചിന്തയിൽ നിന്നു മനസ്സുമാറും, കുണ്ണ സാവധാനം താഴുകയും ചെയ്യും. എനിക്ക് അറുപതു വരെ എണ്ണേണ്ടി വന്നു അന്നേരം കുണ്ണ താഴുവാനായി. ബ്ലൗസ്സിനടിയിലിരിക്കുന്ന എന്റെ കൈവിരലുകൾക്കു ചലനമില്ലാത്തതിനാൽ ചേച്ചി പതുക്കെ എന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ തടവി. ചേച്ചി നല്ല മൂഡിലാണെന്നെനിക്കു മനസ്സിലായി.

ചേച്ചിയെന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ തടവുന്നതിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നുണ്ട്.കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മുലയ്ക്കുള്ളിലിരുന്ന കൈവിരൽ മുലയിലൊന്നു ഞെക്കി.അപ്പോൾ ചേച്ചി തന്റെ കൈകൊണ്ടു എന്റെ കൈയിനെയും അമർത്തി. എന്റെ കൈത്തണ്ട് ചേച്ചിയുടെ മറ്റെ മൂലയിൽ അമർന്നു. എന്റെ സാമാനം പിന്നെയും ഉണർന്നു.ഞാൻ കാലെടുത്ത് ചേച്ചിയുടെ കണങ്കാലുകൾക്കിടയിൽ കയറ്റിവച്ചു.

ചേച്ചിയുടെ മുട്ടിനു താഴെ പകുതിയോളം സാരിയും പാവാടയും കൊണ്ടു മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണു. ഞാൻ എന്റെ കാൽ ചേച്ചിയുടെ കാലിൽക്കൂടി ഇഴച്ചു മുകളിലേക്കു കയറ്റി. ഞാൻ കാൽ കയറ്റുന്നതനുസ്സരിച്ച് സാരിയും പാവാടയും കാലിനു മുകളിലേക്കു കയറുന്നുണ്ട്. എന്റെ മുട്ടുകാൽ ചേച്ചിയുടെ കാൽമുട്ടിൽ കയറി.

ഞാൻ കുറച്ചുനേരം കാൽ അങ്ങനെതന്നെ വച്ചു. ഇപ്പോൾ കുലച്ചു നിന്ന എന്റെ സാമാനം ചേച്ചിയുടെ അരക്കെട്ടിനു താഴെ തുടയുടെ വശത്തുചെന്നു കുത്തിനിന്നു. ഞാൻ മറ്റെകൈയെടുത്തു സാമാനത്തെ ചേച്ചിയുടെ തുടയിലാക്കി ചാരി എന്നിട്ടു കൈ ചന്തിയുടെ വശത്താക്കി എനിക്കും ചേച്ചിക്കും ഇടയിലാക്കി വച്ചു. ഞാൻ പതുക്കനെ ചേച്ചിയുടെ ചന്തിയുടെ വശത്തു കൈകൊണ്ടു തടവിനോക്കി.

ചേച്ചിയുടെ ഷഡ്ഡിയുടെ അടിഭാഗം സാരിക്കുമുകളിലുള്ള എന്റെ കൈയിൽ തടഞ്ഞു. ഞാൻ സാരിക്കു മുകളിലൂടെ ചന്തിയുടെ വശത്തു വിരലമർത്തി ഷഡ്ഡിക്കുള്ളിലേക്കു കൈവിരൽ കയറ്റി. ചേച്ചിയുടെ ഷഡ്ഡി വളരെ ലൂസ്സാണെന്നെനിക്കു തോന്നി. ചിലപ്പോൾ പഴയ ഷഡ്ഡി വല്ലതുമായിരിക്കണം.

ചേച്ചിയുടെ തുടയെല്ലിന്റെ കാഠിന്യം മാംസളതയ്ക്കിടയിൽ എനിക്കുന്നുഭവപ്പെട്ടു. ചേച്ചിയുടെ ചന്തിയുടെ വശത്തായി ഒരു ചുഴിപോലെ, അതാണെന്നു തോന്നുന്നു എന്റെ വിരൽ ഷഡ്ഡിക്കിടയിലേക്കു കയറിപോക്കാൻ എളുപ്പമാക്കി തന്നത്. ഞാൻ ഇതിനിടയിലും കാൽ പതുക്കനെ മുകളിലേക്കു കയറ്റുന്നുണ്ട്.

കാൽ കയറ്റുന്നതനുസ്സരിച്ച് എന്റെ കാൽ പാദങ്ങളെ ചേച്ചിയുടെ രണ്ടുകാലുകൾക്കിടയിലാക്കി പൂട്ടാൻ നോക്കി. ചേച്ചി കാലുപൂട്ടാൻ നോക്കുന്നതനുസ്സരിച്ച് ഞാൻ കാൽ മുകളിലേക്കു കയറ്റി. ചേച്ചിയുടെ നഗ്നമായ കണ്ണങ്കാലുകളിൽ ഞാൻ കാൽ വിരലുകൊണ്ടു തടവി. ഞാൻ കാൽ വീണ്ടും മുകളിലേക്കു കയറ്റി. ചേച്ചിയുടെ മുട്ടിനുമുകളിൽ തുടയുടെ പകുതി ഭാഗമിപ്പോൾ തുണിയൊന്നുമില്ലാതെയിരിക്കുകയാണ്.

ഞാൻ എന്റെ മുണ്ടും കാലിൽനിന്നു വലിച്ചു മാറ്റി. ഇപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ തുടയും എന്റെ തുടയും തമ്മിൽ മാംസബന്ധത്തിലാണ്. മാർദ്ദവമേറിയ ചേച്ചിയുടെ ആനത്തുടകൾ ഞാൻ എന്റെ തുടകൊണ്ടു ഉരച്ചു. എന്റെ തുടയിലെ കുഞ്ഞുരോമങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ തുടയിലെ കിളിർത്തുവരുന്ന രോമങ്ങളോടു കിന്നാരം പറഞ്ഞു.

ഈ സമയത്തെല്ലാം മുലയിൽ ഇരുന്ന എന്റെ വിരലുകൾ മുലക്കുന്നിലെ കൊടുമുടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ ചൂണ്ടാണിവിരൽ മുലയിൽ ഞെക്കിഞെക്കി മൂലക്കണ്ണിനു ചുറ്റുമുള്ള വട്ടത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്റെ വിരലുകൾക്കടിയിൽ മുല ഞെങ്ങിയാണിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചൂണ്ടുവിരൽ മുലക്കണ്ണിനു ചുറ്റുമുള്ള വട്ടത്തിൽ അമർത്തി ഒരു ഞെക്കുകൊടുത്തു. എന്റെ കൈവിരൽ മുലക്കണ്ണിൽ അമർന്നുകയറി. എന്റെ

കൈവിരലുകൊണ്ടു മുലക്കണ്ണ് അമർന്നൊരു വശത്തേക്കു താഴ്ന്നു.എന്റെയാ ഞെക്കൽ ചേച്ചിക്കു വേദനിച്ചെന്നെനിക്കു തോന്നി. ചേച്ചി എന്റെ കൈയിൽ അമർത്തി പിടിച്ചു. പതുക്കനെ അമർന്നു പൊങ്ങിയ ഗോലിയുടെ വലുപ്പമുള്ള മുലയിലെ ഈന്തപ്പഴക്കുരുവിനെ എന്റെ കൈവിരലുകൊണ്ടു തടവിക്കൊടുത്തു.

ചേച്ചിക്കതിഷ്ടമായെന്നെനിക്കു തോന്നി. ഞാൻ മുലക്കണ്ണിനെ പതുക്കനെ വിരലുകൊണ്ടപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കുമായി തടവിക്കൊടുത്തു. ചേച്ചി ആ സമയം എന്റെ കൈയിനെയും കാലിനെയും ചേച്ചിയുടെ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും തലോടിത്തുന്നു. എന്റെ അരയിലെ സാമാനം ഈ സമയത്ത് മുണ്ടിനെ വകച്ചു മാറ്റി ചേച്ചിയുടെ അരക്കെട്ടിൽ അമർന്നു. ഞാൻ മുലയിലിരുന്ന കൈ പതുക്കനെ വലിച്ചെടുത്തു.

അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്റെ കൈതണ്ടയിൽ കയറി ‘ പിടിച്ചു. ചേച്ചിയുടെ മൂലയിൽ നിന്നു ഞാൻ കൈയെടുക്കാതിരിക്കാനാണു ചേച്ചി അന്നേരം കയ്യിൽ പിടിച്ചതെന്നെനിക്കു മനസ്സിലായി.ചേച്ചിക്കു മുലയിൽ ചെയ്തതിഷ്ടമായെന്നെനിക്കു തോന്നി.

ചേച്ചി അമർത്തി പിടിച്ച കൈ, ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കൈയിൽ നിന്നു വലിച്ചൂരി. ഞാൻ, എന്താണിങ്ങനെ പെട്ടന്നു കൈവലിച്ചതെന്നു ചേച്ചിക്കു മനസ്സിലായില്ല. ചേച്ചി അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു.

എന്നിട്ടെന്നെ പൊത്തിപിടിച്ചു നെറ്റിയിലും കവിളത്തും ഉമ്മ തന്നു.ചേച്ചിയെന്റെ കാലിനെ ചേച്ചിയുടെ തുടകൾക്കിടയിലാക്കി പൂട്ടിയമർത്തി. അന്നേരം ചേച്ചിയുടെ നഗ്നമായ ഉൾത്തുടകൾ എന്റെ തുടകളിൽ ഉരഞ്ഞു രക്തത്തിനു തീപിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്.

എന്റെ കുണ്ണയാണെങ്കിൽ ചേച്ചി തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കവയിടുക്കിലേക്കിടിച്ചു കയറുകയും ചെയ്തു. ചേച്ചിയുടെ ഈ ചുംബനവും, കുണ്ണക്കു കവയിടുക്കിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ചൂടുമെല്ലാം ഏറ്റപ്പോൾ കുണ്ണ ചേച്ചിയുടെ കവയിടുക്കിൽ ഇരുന്നു വെട്ടി. എന്റെറയിപ്പോൾ പോകുമെന്നെനിക്കു തോന്നി.

ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ തുടകൾക്കിടയിൽ നിന്നു എന്റെ കാൽ വലിച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് മലർന്നു കിടന്നെണ്ണാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ മലർന്നു കിടന്നപ്പോൾ ചേച്ചി തന്റെ കൈ എന്റെ നെഞ്ചത്തു വച്ചു. കൈവിരലുകൊണ്ട് എന്റെ മുലക്കണ്ണിനെ തടകി ചേച്ചിയിങ്ങനെ തടവിയാൽ എനിക്കു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലയെന്നെനിക്കു തോന്നി. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കൈ എന്റെ മാറിൽ നിന്നെടുത്തു മാറ്റി എന്നിട്ടു ഞാൻ നീങ്ങിക്കിടന്നു.

ഞാൻ നീങ്ങിക്കിടന്നപ്പോഴും ചേച്ചി കൈനീട്ടി എന്റെ മാറിൽ വച്ചു. ഞാൻ പിന്നെയും ആ കൈ തട്ടിക്കളഞ്ഞു. ഞാൻ കൂറച്ചുനേരം അങ്ങനെ കിടന്നു. അപ്പോഴേക്കും കുലച്ചുനിന്ന എന്റെ കുണ്ണ അൽപ്പം താണു. ഞാൻ ചേച്ചിയെ നോക്കി. പുള്ളിക്കാരി മുഖം എന്റെ നേരെയാക്കി കമിഴ്‌ന്നടിച്ചു കിടക്കുകയാണു.

ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം കൊണ്ടു നല്ല മൂഡായി വന്നപ്പോളാണു ഞാൻ പിന്മാറിയത്.എന്റെ പെട്ടന്നുള്ള പിന്മാറ്റും പുള്ളിക്കാരിയെ ആകെ നിരാശയിലാക്കിയെന്നെനിക്കു തോന്നി. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി ആ ഇരുട്ടിലും കണ്ണു തുറന്നെന്നെ നോക്കി കിടക്കുകയാണ്. ആ മുഖത്ത് ദേഷ്യവും, സങ്കടവും, ആകാംഷയും എല്ലാമുണ്ടെന്നെനിക്കു തോന്നി.

ഞാൻ നോക്കുന്നതു കണ്ടതിനാലാണെന്നു തോന്നുന്നു ചേച്ചി തന്റെ കൈനീട്ടി എന്റെ ചക്കിൽ തൊട്ടു.ഞാൻ ഇതുകണ്ട് ചേചിയുടെ കൈയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു കിടന്നു. ചേച്ചിയുടെ കൈയിപ്പോൾ എന്റെ വയറിനടിയിലായാണിരിക്കുന്നത്.

ചേച്ചി ആ കൈ വലിച്ചു , എന്നിട്ട് ആ കൈ എന്റെ പുറത്തിട്ട് എന്നെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്കു വലിച്ചടുപ്പിച്ചു. ചേച്ചിയെന്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിപിടിച്ച് എന്റെ ചുണ്ടത്തും, കവിളിലും, നെറ്റിയിലും കണ്ണിലുമെല്ലാം ഉമ്മവച്ചു. ചേച്ചി ഒരുകാലെടുത്ത് എന്റെ തുടയ്ക്കു മുകളിൽ കയറ്റി വച്ചു. എന്നിട്ട് കണ്ണങ്കാലുകൊണ്ടെന്റെ കാലിനെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കി. എന്റെ നഗ്നമായ മേൽതുടയ്ക്കു മുകളിലിരിക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ ഉൾത്തുടകൾ അന്നേരം നഗ്നമായിരുന്നു.

ഞാൻ എന്റെ കൈയെടുത്ത് ചന്തിക്കടിയിൽ രണ്ടു തുടകൾക്കും ഇടയിലായി വെച്ചു.

ഞാൻ കൈവച്ചു ഭാഗത്ത് സാരിയും അടിപ്പാവാടയുമെല്ലാം ചുരുണ്ടു കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൈ ചുരുണ്ടുകൂടിയ പാവാടയ്ക്കടിയിലെത്തിച്ചു. എന്റെ കൈവിരലുകൾ രണ്ടു തുടകളുടെയും തുണിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് തൊട്ടു. ചേച്ചിയുടെ തുടയിലെ നനുത്ത രോമങ്ങൾ എന്റെ കൈവിരലിൽ തടഞ്ഞു.

ഞാൻ കൈവിരൽ താഴ്ത്തി, രണ്ടു തുടകളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടു തുടകളുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്തേക്കു പതുക്കനെ നീക്കി. കൈ മുകളിലേക്കു കയറുന്നതനുസ്സരിച്ച് ചേച്ചിയുടെ അടിപ്പാവാടയും സാരിയും എന്റെ കൈകളോടൊപ്പം മുകളിലേക്കു കയറി.തുടയിടുക്കെത്താറാകുമ്പോഴേക്കും തുടയറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ കൈയിൽ നല്ല മുറുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടു.

ഞാൻ പതുക്കനെ തുടകളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തിനു താഴെയായി നഖം കൊണ്ടു ചൊറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചേച്ചി തന്റെ ഒരു തുട അൽപ്പം അകത്തിത്തന്നു. എന്റെ കൈവിരലുകൾ രണ്ടു തുടകളെയും സ്പർശിച്ചു. തുടകളെ തള്ളിയകത്തി കൂണ്ടിക്കടിയിലെത്തി.അവിടെ തുടകൾ ഒന്നായിച്ചേരുന്ന ത്രിവേണി സംഗമസ്ഥാനം ചേച്ചി ഷഡ്ഡിയാൽ മറച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂണ്ടിക്കടിയിലെ ഷഡ്ഡിയെ പതുക്കനെ തടവി നോക്കി.

12 thoughts on “ഞാനും ചേച്ചിമാരും Part 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *