ഞാനും ചേച്ചിമാരും Part 14
ഈ കഥ ഒരു ഞാനും ചേച്ചിമാരും സീരീസിന്റെ ഭാഗമാണ് , മറ്റ് 20 ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ദയവായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാനും ചേച്ചിമാരും

‘ഞാൻ നിലത്തിരുന്നോളാം, എനിക്കു കണക്കു ചെയ്യാനുള്ളതാ” അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു റ്റീപോയി ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ പായയുടെ അരികിൽ കൊണ്ടുപോയി വച്ചു. “അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഇവിടെയിരുന്നു പഠിച്ചൊ’

എന്നും പറഞ്ഞു ചേച്ചി പായയിൽ കട്ടിലിനരികിലേക്കു നീങ്ങിക്കിടന്നു എനിക്കിരിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ‘ വൈകിട്ടു കുളിച്ചതിനാലാണെന്നു തോന്നുന്നു മൂടിയുണങ്ങിയില്ല” കെട്ടിവച്ച മുടി തലയിണയിൽ വിടർത്തിയിട്ടു ചേച്ചി മലർന്നു കിടന്നു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി എനിക്കെതിരായി ചരിഞ്ഞു കിടന്നുറക്കമായി.

രാത്രിയുടെ സമയം കടന്നുപോകുന്തൊറും എന്റെ ശ്രദ്ധ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ചേച്ചിയിലേക്കായി മാറി. ഞാനും മല്ലികചേച്ചിയും മാത്രമെ ഇന്നീവീട്ടിൽ എന്ന ചിന്ത എനിക്കെന്താ അത്യാവശ്യം ഒരു ധൈര്യവും നൽകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ഇടതുകൈ പതുക്കനെ മല്ലികചേച്ചിയുടെ ചന്തിയുടെ വശത്തു പായയിൽ വച്ചു. കൈ പതുക്കനെ ചേച്ചിയുടെ ചന്തിക്കടിയിലമർത്തി.

കൈവിരൽ ചന്തിയിൽ അമരുന്നതിനനുസരിച്ചു ചന്തി പതുക്കനെ ഉള്ളിലേക്കു അമുങ്ങുന്നുണ്ടു. ചന്തിയുടെ പഞ്ഞിപ്പു ബുക്കിൽ നിന്നും എന്റെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ചേച്ചിയിലേക്കു തിരിച്ചു. ഞാൻ പതുക്കനെ നീങ്ങി മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ ചന്തി ഭാഗത്തു ചാരിയിരുന്നു.

ഞാൻ ചാരിയതിനാലാണെന്നു തോന്നുന്നു മല്ലികചേച്ചി ചരിഞ്ഞു മലർന്നു കിടന്നു. കണ്ണു തുറന്നു എന്നെ നോക്കികൊണ്ടു പറഞ്ഞു “ എടാ ഉറക്കം വരുന്നെങ്കിൽ കയറിക്കിടക്കു. ഞാൻ വെളുപ്പിനു വിളിച്ചുണർത്താം”

“കുറച്ചു കൂടിയുണ്ടു ചേച്ചി, ഇങ്ങനെയിരുന്നിട്ടു പുറം കഴക്കുന്നു? ഞാൻ ചേച്ചിയോടു പറഞ്ഞു. ” ചേച്ചിയൊന്നിത്തിരി നീങ്ങിക്കിടന്നെ’ എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടു ഞാൻ മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ വശത്തായികിടന്നു. എനിക്കു കിടക്കാനായി മല്ലികചേച്ചി അൽപ്പം നീങ്ങികിടന്നു. ഞാൻ ബുക്കെടൂത്തു നിലത്തു വച്ചു കൊണ്ടു ന്യൂപത്തിന്റെ വ്യാപ്തിലേക്കു ശ്രദ്ദ തിരിച്ചു.

കൂറച്ചു നേരം കണക്കു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ പുറത്തു പെട്ടന്നു ചേച്ചിയുടെ കൈ വന്നു തട്ടി. ചേച്ചി എന്റെ വശത്തേക്കു ചരിഞ്ഞപ്പോൾ തട്ടിയതാണു. ചേച്ചി ഉറക്കമായെന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ പതുക്കനെ കമിഴ്ന്നു കിടന്നു കൊണ്ടു എന്റെ വലതു കെെ ചേച്ചിക്കും എനിക്കും ഇടയിൽ ആക്കി വച്ചു.

കെെ ഞാൻ നീക്കിയപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ വയറിൽ തള്ളവിരൽ തട്ടി. വയറിന്റെ ഒരു മിനുസ്സം എനിക്കെന്താ ഒരു ധൈര്യം തന്നു. വലതു കൈ ഞാൻ പതുക്കനെ താഴത്തേക്കു കൊണ്ടു പോയി ചരിഞ്ഞു കിടന്ന ചേച്ചിയുടെ അരക്കെട്ടിൽ മുട്ടിച്ചു., പായയിൽ വച്ചു. ചേച്ചിയുടെ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നെന്തൊ എന്റെ കൈയിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതായെനിക്കു തോന്നി.

നിലത്തു വച്ചിരുന്ന കെെ ഞാൻ പതുക്കനെ ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ താഴത്തെ തുടയുടെ മുകളിൽ വച്ചു. എന്റെ കൈവിരലുകളിലും മറ്റും നേരിയ വിറയൽ വരുന്നതുപോലേ തോന്നി ഞാൻ മുഖമുയർത്തി മല്ലിക ചേച്ചിയെ നോക്കി. മല്ലിക ചേച്ചി നല്ല ഉറക്കം ആണെന്നെനിക്കു തോന്നി.

തുടയിൽ വച്ചിരുന്ന കൈ, പതുക്കനെ ഒന്നുകൂടി മുകളിലേക്കു കയറ്റി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തുടകളെയും മുട്ടിക്കൊണ്ടാണു കൈപ്പത്തിയിരിക്കുന്നതു. കുറച്ചു നേരം കൈപ്പത്തി അവിടെ വച്ചു കൊണ്ടു മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തു നോക്കി കിടന്നു. മല്ലിക ചേച്ചി നല്ല ഉറക്കമായി എന്നു തോന്നിയതും

തുടകളിൽ മുട്ടിച്ചു വച്ചിരുന്ന കൈപ്പത്തി ഞാൻ പതുക്കനെ തുടകളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തേക്കു വച്ചു. എന്റെ കൈകളിൽ നേരിയ ഒരു ചൂടനുഭവപ്പെട്ടു. ഞാൻ കൈവിരൽ പതുക്കനെ അവിടെ അമർത്താൻ നോക്കി. അന്നേരം ചേച്ചിയൊന്നനങ്ങി.

ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൈയെടുത്തു മാറ്റി. എന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി .ചേച്ചി ഉറക്കത്തിൽ തന്നെയാണെന്നു മനസ്സിലായി. ഞാൻ കൈപ്പത്തി പിന്നെയും എടുത്ത് ചേച്ചിയുടെ താഴത്തെ തുടയിൽ ആക്കി ചേച്ചിയുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്തു വച്ചു.എന്നിട്ട് വിരൽ പതുക്കനെ രണ്ടു തുടകളുടെയും നടുക്കുകൂടി

മുകളിലേക്കു കൂത്തികയറ്റാൻ നോക്കി.എന്റെ കൈകളിൽ അൽപ്പം വിറയൽ തോന്നി.കൈവിരൽ അവിടെതന്നെ കുറച്ചു നേരം വച്ചു. മുകളിലെ തുടയുടെയും താഴത്തെ തുടയുടെയും മിനുസ്സുമാർന്ന പഞ്ഞിപ്പു എന്തൊ അനുഭൂതി എന്റെ കൈകളിലേക്കു പകർന്നു.

കുറച്ചുനേരം അങ്ങനെ വച്ചിട്ടു കൈവിരൽ അൽപ്പം കൂടി മുകളിലേക്കു കയറ്റി എന്റെ കൈവിരലിന്റെ അറ്റം അടിവയറിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തു തുടകളുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്തു ചെന്നു മുട്ടി. അവിടെ ചേച്ചിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കില്ലാത്തതിലും കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടു. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്തേക്കൊന്നു നോക്കി.

ചേച്ചിയുടെ കണ്ണിന്റെ അടിഭാഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ എനിക്കു തോന്നി. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നു നോക്കുവാൻ തുറന്നു നോക്കുന്നതാണൊ? എനിക്കു സംശയം ആയി. ഞാൻ പതുക്കനെ എന്റെ മുഖം താഴത്തേക്കു മാറ്റി. കൈ അനക്കാതെ വച്ചിടത്തു തന്നെ വച്ചു. കുറച്ചുനേരം അനങ്ങാതെ കിടന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *