കൂട്ടുകച്ചവടത്തിന്റെ രതി ഗീതംരതി – ഞാന്‍ അശോക്.. എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് രഘു .
അവന്റെ അമ്മ ഒരു’ടിപ്പിക്കല്‍’ മോഡേണ്‍ ചരക്കാണ്.
എന്റെ ചേച്ചിമാരെപ്പോലെ ചരക്കുതന്നെ.

രഘുവിന്റെ അച്ഛൻ സ്‌നേഹസമ്പനനായ നല്ലൊരു പട്ടാളക്കാരനാണ്.
തനി പാവം!…

എന്നാൽ അവന്റെ അമ്മക്ക് ഇളക്കവും കുറച്ചു കൂടുതലാണ്.
രഘു വീട്ടിലിലാത്തപ്പോള്‍ എങ്ങാനും ഞാന്‍ ഒറ്റക്കു ചെന്നാൽ അവരുടെ നോട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം!!

അവന്റെ അമ്മ തന്റെ മുന്‍പില്‍നിന്നു തുണിമാറാനും തട്ടാനും മുട്ടാനും വരാനുമൊന്നും ഒരു മടിയും കാണിച്ചിരുന്നില്ല.

പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കണ്ടു കമ്പി മൂത്ത് ഞാൻ നില്‍ക്കാറുണ്ടെങ്കിലും രഘുവിനെ കരുതി എപ്പോഴും അതില്‍നിന്നു പിന്‍മാറി പിന്നോട്ടു പോകയാണു ചെയ്യാറുള്ളത്.

ഞാനവിടെ സ്ഥിരമായി പോക്കു തുടങ്ങിയത് അവനുമായുള്ള എന്റെ അടുപ്പക്കൂടുതല്‍ കൊണ്ടും…അവനുമായി ക്രിക്കറ്റ്, ചെസ്സ്, ഏണിയും പാമ്പും തുടങ്ങിയ കളികള്‍ കളിച്ച് സമയം പോക്കാനും എന്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യത്തില്‍നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി അവന്റെ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷവും സാഹചര്യവും അനുകൂലമായതുകൊണ്ടും മാത്രമായിരുന്നു.

അവന്റെ അമ്മയുടേയും ചേച്ചീടെയും സ്‌നേഹവും അടുപ്പവും കൂടി എനിക്ക് അനുകൂലമായപ്പോള്‍ ഞാനവിടെ സ്ഥിരം സന്ദര്ശകനും ഒരു അംഗവുമായി മാറി.

അവധിയുള്ള ദിവസം പകല്‍ സമയങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ അവന്റെ റൂമിലിരുന്നു കുറച്ചുനേരം ഒപ്പം പഠിയ്ക്കുകയും കൂടുതല്‍ സമയങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും കളികളിൽ ഏർപ്പെടുയും ചെയ്യും.

പഠിക്കാനെന്നു പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് വീട്ടില്‍നിന്നു വരുന്ന ഞാന്‍ അവനെകൂടി കൂടെക്കൂട്ടി നിരന്തരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവന്റെ ചേച്ചിയും അമ്മയും ഞങ്ങളെ ഒരു വഴക്കും പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നത് ഞങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സ്‌നേഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു..

ആ സ്‌നേഹത്തിനുള്ള പ്രത്യോപകാരമായി ഞാന്‍ അവർക്ക് ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങി നൽകുക വീട്ടുജോലി ചെയ്യുക തുടങ്ങി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകാരണമാവാം ഞാന്‍ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന രഘുവിന്റെ പെങ്ങൾ രമക്കും എന്നെ വല്ല്യ കാര്യവും ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു.

ഞാന്‍ ഉള്ളില്‍ അവളെ ഒരുപാട് സ്‌നേഹിക്കുകയും പ്രേമിക്കയും ചെയ്തിരുന്നതും കല്യാണം കഴിയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതും രഘുവിനോട് അറിയിക്കാന്‍ കഴിയാതെ ഞാനൊരുപാട് വിഷമിച്ചു.

3 thoughts on “കൂട്ടുകച്ചവടത്തിന്റെ രതി ഗീതം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *