കാമം ഉണരുമ്പോൾകാമം – “ഞാനിക്കട്ടിലില്‍ ഇരുന്നോട്ടെ”.
അവളോട് ഞാന്‍ ചോദിച്ചു:

ആ ചോദ്യത്തില്‍ എന്റെ അന്തരാശകള്‍ നിലകൊണ്ടിരുന്നു.

“ഇരിക്കണ്ട നീ വസ്ത്രമഴിച്ച് മലര്‍ന്ന് കിടന്നാല്‍ മതി”.
അവളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ, ഞാന്‍ നഗ്നനായി കട്ടിലിലേക്ക് മലര്‍ന്നു.

അവളുടെ കാര്യമാകട്ടെ എന്നേക്കാള്‍ വേഗതയിലായിരുന്നു.
വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ച് കട്ടിലില്‍ ആദ്യം കിടന്ന ആള്‍ എന്ന പുരസ്കാരത്തിനു അവൾ അര്‍ഹയായി.

മലര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന എന്റെ നഗ്നതയിലേക്ക് അവള്‍ കണ്‍പായിച്ചു.

എന്റെ ലിംഗം ഏതാനും സമയമായി വീര്‍ത്ത് പൊട്ടാറായ ബലൂണ്‍ പോലെ പൊന്തി നിൽക്കയാണ്.

അവള്‍ വലതുകരം നീട്ടി മൃദുവായും പിന്നീട് ബലിഷ്ഠമായും ലിംഗത്തെ തഴുകി.
ബീജം ലിംഗവാതിലും കടന്ന് അഗ്രചര്‍മം ഭേദിച്ച് അവളുടെ കരത്തെ ആര്‍ദ്രമാക്കി.
അവള്‍ ആര്‍ത്തിയോടെ ആ നനവിനെ അവളുടെ യോനിയില്‍ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചു.

ആ അതിസുന്ദര രംഗം എന്നെ പുളകിതനാക്കി. അത്, ബീജം കലശലായി ഒഴുക്കാന്‍ കാരണമായി.

അവള്‍ അതിനെ വീണ്ടും ശേഖരിച്ച് പ്രസ്തുത ക്രിയ തുടര്‍ന്നു.

ഈ ക്രിയ ആദ്യം രസിച്ചെങ്കിലും ഇതുതന്നെ എങ്ങനെ സഹിക്കും…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *