ഇബട ഇങ്ങനേക്ക ആണട പഹയാപഹയാ – ഈ ദുനിയാവൂണ്ടായ കാലം മൂതലെ ഉള്ളതാണു ആണും പെണ്ണം തമ്മിലുള്ള ഈ ഹിക്കുമത്ത്. അതായത്, നല്ല മൊഞ്ചുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ സാമാനം പൊങ്ങുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അവളെ ഒന്നു പണിയണമെന്ന് തോന്നും..

അല്ല.. ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് പണിയെടുക്കാനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ പടച്ചോൻ പെണ്ണുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോയത്?

ആണും പെണ്ണും ഇണ ചേരാനും അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ വളർന്നു വംശം നിലനിർത്താനുമാണ് പടച്ചോൻ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത്.

റബ്ബൽ അൽ അമീനായ തമ്പുരാൻ അങ്ങിനെ ഭൂമിയിൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു.

ആദ്യത്തെ നബിയാണാദം അവനാണീ ലോകത്താദ്യം അതിനൊക്കെ കാരണമായത് പടച്ചോനാണല്ലോ.

അപ്പം ഞമ്മള് പറഞ്ഞ് ബന്നത് മൊഞ്ചത്തിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ ആണിനു മോഹം തോന്നുന്നതും ഓളെ പണിയെടുക്കാൻ കിട്ടുമോന്നു ചോദിക്കുന്നതും കേവലം നാട്ടുനടപ്പാണെന്നാണ്.

ആദ്യം ഈ ദൂനിയാവിൽ ആദാമും ഹവായും അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് രണ്ടു പുള്ളകൾ ഉണ്ടായി. ഓലാണു കായെനും ആബേലും. അവര് തമ്മിൽ തല്ലായിരുന്നു. ഒടുക്കം കായേൻ ആബേലിനെ കൊന്നു.

ആദം ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങിനെ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടായി? ഒന്നുകിൽ കായേൻ ഓന്റെ അമ്മ ഹവ്വയെ പണിയെടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ ആദാമിനും ഹവ്വാക്കും വേറെ പെൺപുള്ളകൾ ഉണ്ടായി. എങ്കിൽ അവരെ ആദാമൊ കായേനോ പണിയെടുത്തു. അങ്ങിനെ അല്ലാതെ എങ്ങിനാപ്പൊ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇത്രയും മനുഷ്യേർ ഉണ്ടായേ?

അപ്പോൾ അതാണു പണ്ടെ നാട്ടുനടപ്പ് എന്നാണല്ലോ ഞമ്മൾ മനസ്സിലാകേണ്ടത്. അന്നു ബന്ധോം സ്വന്തോം ഒന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നുമില്ല. ആണിനു പണിയെടുക്കാനുള്ളതാണു പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ പണിക്കാരനാണ് ആണ്..അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.. അത്രെ ഞമ്മളും പറയുന്നുള്ളൂ.

സായിപ്പന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ നാടു ഭരിച്ചു. അന്നും ആണും പെണ്ണും പണി എടുത്തു. ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു ആണിനെ മാത്രമെ പണി എടുക്കാവൂ എന്നോ, ഒരു ആണു ഓന്റെ കെട്ട്യോളെ മാത്രമെ പണി എടുക്കാവൂ എന്നോ ആരും നിയമം ഉണ്ടാക്കിരുന്നില്ല.

ഒറിജിനൽ രാമായണത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് രാമന് സീതയെ കൂടാതെ മറ്റു കന്യകമാരെക്കൂടി ജനകൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണല്ലോ.
ഇതുകേട്ടു ഹിന്ദുക്കളും ബീജെപ്പീക്കാരും എന്റെ മേക്കിട്ടുകേറാൻ ബരണ്ടാ, ഇങ്ങൾ സംസ്കൃതം പടിച്ചു ബാൽമീകീന്റെ രാമായണം പാങ്ങിൽ ബായിച്ചു നോക്കീൻ.

ഞമ്മക്ക് അറബിയിൽ ഉള്ള രാമായണമേ തെളിയു.. അറബീൽ ആരും രാമായണം എയുതീട്ടില്ല. മലയാളം ഞമ്മക്കത്രെ പുടീം ഇല്ലാന്നു കൂട്ടിക്കോളീ, അല്ലേൽ തന്നെ ഞമ്മടെ എഴുത്തച്ചൻ എഴുതിയതും പറയാത്തതും പൊന്നാനിക്കാരൻ ഓബി മേനോൻ എയുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഞമ്മളും ബായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓന്റെ അപ്പൻ ഒരു സായിപ്പായിരുന്നു. പച്ചെങ്കിലും നല്ല പണി എടുക്കാൻ കയ്യുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു. ഒടുക്കം നമ്മടെ ഓബി മേനോൻ ആണു ഓന്റെ അമ്മയെ പണി എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.

ഓന്റെ അമ്മ അയർലാണ്ടുകാരി ആയിരുന്നു. അയർലാണ്ടുകാര് നല്ല ചൂടന്മാരാണ്. ഓലിക്കു എന്നും പണി എടുക്കാതെ കയ്യാൻ പറ്റൂല.

ഓൻ പറയുന്നത് ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും പെണ്ണുങ്ങളെ ഇഷ്ടം അല്ലാരുന്നൊ, അതാണേത് അപ്പന്റെ കീപ്പായിരുന്ന ആമോ അപ്പനോടൂ എന്തോ പറഞ്ഞെന്നും കേട്ടു ഉടനെ കാട്ടിൽ പോയേക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങിയത്.


അല്ലേൽ ഞമ്മടെ ഹനുമാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓൻ പറഞ്ഞതല്ലെ ലങ്കേന്നു സീതേനെ ഒറ്റ പറക്കലിനു ഓൻ എത്തിക്കാമെന്നു. അപ്പം ശീരാമൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഹന്വമാനെ അതൊന്നും ഇപ്പം വേണ്ട, ഞമ്മൾ ആദ്യം ലങ്ക ഒക്കെ ഒന്നു നെരപ്പാക്കട്ടെ എന്നിട്ടാവാന്ന് ..

ഒടുക്കം സീതേനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഓൻ എന്തോ പറഞ്ഞു?
നിന്നെ രാവണൻ പണി ആക്കി എന്നു ഒരു സംസാരം ഉണ്ട്.. അത് ശരിയല്ലെന്നറിയാൻ നീ തീയി ചാടെന്ന് … അപ്പം ഓന് ഓളോട് ബല്യ കോളൊന്നുമില്ലാരുന്നെന്നു ഞമ്മക്കു മനസ്സിലാകൂല്ലേ…

പിന്നെ ആരാണപ്പാ ഈ ദൂനിയാവിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു ബല്ലാത്ത നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *